DAN AKU DARI QURAISY..

DAN AKU DARI QURAISY..
RAMPAS PALESTINE "2013 .. says: INSYAALLAH.. TUHANKU PASTI AKAN MENOLONGKU..

MQTK

mqtk PERTUBUHAN PELAJAR-PELAJAR ALQURAN
DATUK SYED KADOK KELANTAN (MQTK)
widgeo.net

CONTENT:

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

Image Hosted by PicturePush - Photo SharingImage Hosted by PicturePush - Photo Sharing

Thursday, April 21, 2011

IPGM DAN HALATUJU MENCAPAI DASAR PENDIDIKAN NEGARA MENUJU WAWASAN 2020


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA 
PEMBANGUNAN MODAL INSAN
KETUA UNIT BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA 
YM Tn. HJ. ZAMZURI BIN ABDULLAH (YM TENGKU DATUK BENDAHARA MQTK)


Tempat: AVILLION LEGACY HOTEL, BANDAR MELAKA
Tarikh  : 20-22hb April 2011M
Majikan: YAB MENTERI PELAJARAN MALAYSIA, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


PER: MESYUARAT TINDAKAN IPGM DAN ULASAN KETUA UNIT BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA YM Tn. HJ. ZAMZURI BIN ABDULLAH (YM TENGKU DATUK BENDAHARA MQTK)Khamis 21/4/2011, YM Tn.Hj.Zamzuri Abdullah Ketua Unit Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (PMI) Kementerian pelajaran Malaysia membuat ulasan mesyuarat:

"Saya menyarankan kepada pihak IPGM supaya menyediakan pelan tindakan Perancangan Jangkapanjang yang lebih menyeluruh, detail dan tersusun dengan melihat kepada pelbagai aspek keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia, selaras dengan memenuhi tuntutan untuk mencapai misi dan visi 2020.

Maka, IPGM yang sedia ada perlu DIPERKASAKAN terlebih dahulu sebelum memfokaskan kepada keperluan IPG (Institut Perguruan) yang baru atau apa-apa plan rancangan yang mahu dipohonkan.

Mereka perlu inovatif dan perlu melahirkan guru-guru yang MEMAHAMI ALQURAN yang dikatakan QADIM dan asas kepada apa-apa keperluan dan kehendak indivu, masyarakat, kementerian dan tuntutan DASAR PENDIDIKAN NEGARA.

RUKUNEGARA DAN MATLAMAT PENDIDIKAN
IPGM berhak dan WAJIB untuk menetapkan JATIDIRI guru-guru yang BAKAL dikeluarkan oleh IPGM untuk pengesahan KPM itu, maka perlulah satu Modul baru yang beriktisas, beretika dan berpaksikan pada dasar dari SUMBER ILMU YANG SAHIH, BETUL, BENAR DAN MEMENUHI TUNTUTAN AGAMA DAN NEGARA; YANG MANA IANYA ADALAH DALAM USAHA MEMENUHI HALATUJU KEPADA MENCAPAI KEREDHAAN DAN JAMINAN ALLAH, di atas prinsip Rukunegara yang pertama, iaitu KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Believe In God).

IPGM perlu mencapai Inspirasi DASAR PENDIDIKAN NEGARA untuk melahirkan guru-guru dan bakal pendidik yang menepati kehendak dan piawai yang ditetapkan Kementerian. Dan guru-ghuru inilah yang akan menjadi pemangkin kepada memberi corak RANGSANGAN, DORONGAN DAN INOVASI SERTA ILHAM DAN MENJADI MODEL KEPIMPINAN DAN PROSPEK PENGURUSAN PENDIDIKAN YANG BERTERASKAN PADA PRINSIP RUKUNEGARA YANG KEDUA IAITU 'KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA'.

IPGM dan usaha mana-mana badan dan agensi bertanggungjawab hendaklah berasaskan kepada MUKJIZAT KEAGUNGAN ALQURAN dan asas-asas disiplin yang menjadi PUNCA kepada PUNCAK pengeluaran guru-guru yang bertauliah, berkaliber, perihatin, bertanggungjawab, cemerlang akademik dan siasahnya; tapi mahir alQuran, ikhlas agamanya dan MULIA AKHLAKNYA; DAN ASASNYA ADALAH DISPLIN;  Maka DISPLIN inilah yang didefinasikan sebagai Rukunegara ketiga iaitu 'KELUHURAN PERLEMBAGAAN'...

IPGM juga perlu jelas dalam memartabatkan konsep 'KENDIRI' para guru-guru yang hendak dikeluarkan oleh IPGM  itu adalah menepati dasar, keperluan dan peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan oleh KERAJAAN MALAYSIA iaitu sebagai moral yang unggul, sistematik dan jelas halatujunya; dan ini akan menepati Rukunegara yang keempat iaitu, 'KEDAULATAN UNDANG-UNDANG'.
 
IPGM juga dan apa jua medium atau material yang terlibat; hendaklah selari dan perlu menjadi PENYOKONG dan ASET kepada keperluan Dasar Pendidikan Negara. Maka asasnya perlu mempunyai kecemerlangan dalam perkhidmatan tetapi amat Jujur hatinya, Mulia Peribadinya dan juga Akhlaknya; Dan inilah yang dimaksudkan dengan mencapai matlamat RUKUNEGARA YANG KE 5 iaitu 'KESOPANAN DAN KESUSILAAN'.

IPGM kena berusaha dengan gigih demi melahirkan warga pendidik/guru-guru IPGM yang berkualiti, berhemah, berakhlak dan cemerlang perkhidmatan dan siasahnya; maka segala tindakan ini akan menepati garispanduan formula 4B Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah BPPDP iaitu, 'BERILMU, BERIMAN, BERAMAL DAN BERAKHLAK'..
  
YAB TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN,  
Tim.Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran Malaysia 

TEKNIK PELAKSANAAN:  

MERANGKUMI 2 Ciri Modul di bawah Program IQRA':

1) FORMULA 4B KPM (WARGA CEMERLANG AHLI SUNNAH)
 • BERILMU
 • BERIMAN
 • BERAMAL 
 • BERAKHLAK  

2) KAEDAH 5M IAITU ASAS KEPADA 5 RUKUNEGARA: 

5M = 5 kemahiran asas. Berbeza aliran 3M (aliran Sains Tulin, Keagamaan, Sastera Siasah, Prasekolah, Pendidikan Rendah, Menengah, Sains SBP/MRSM dan semua pelajar aliran STEM(Sains Teknologi Engineering & Mathematics/Institusi  atau sekolah Teknik) atau sebagainya ,  KAEDAH 5M adalah khusus dilatih  untuk Mahir 5 aspek wajib/kemahiran asas/skil/anugerah/kurnia atas setiap GURU/PENDIDIK bagi memenuhi semaksimum mungkin 4 syarat utama Kaedah 5M iaitu (Siddiq, Amanah, Tabligh & Fatanah) dengan sentiasa pantas, cepat, tepat,  dan betul seperti mereka dalam 5M (Mahir – dan bukannya separuh mahir);

 1. 3.1   Membaca dengan MAHIR
 2. 3.2   Menulis dengan MAHIR
 3. 3.3   Mengira dengan MAHIR
 4. 3.4   Melukis (ilham/kurnia Allah/hati/otak) dengan MAHIR
 5. 3.5   Melaksana Tugasan KENDIRI dengan MAHIR
*KENDIRI adalah keupayaan diri sendiri

  KEBERKESANAN MODUL:
  Modul Formula 4B  dan KAEDAH 5M bermotifkan untuk mencapai sasaran utama yang digariskan sebagai DASAR UTAMA NEGARA ialah kewajipan MEMAHAMI DAN MENGHAYATI PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA iaitu, sebagai satu orientasi yang WAJIB BAGI SEMUA AGAMA DAN WARGA 1 MALAYSIA. Modul ini dilaksanakan atas 5 prinsip pernyataan dasar pendidikan negara iaitu:
  1. IDENTIFY (KENAL PASTI) >Pendedahan ilmu (KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN-BELIEVE IN GOD)
  2. CLARIFY (HUJJAH/KETERANGAN BERDALIL) >Kefahaman dalam menyakini ilmu itu (KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA)
  3. JUSTIFY (PENGKELASAN/KATEGORI AMANAH >Kaedah beramal dengannya (KELUHURAN PERLEMBAGAAN)
  4. SPECIFY (PENENTUAN/CIRI AHLI >Transformasi Etika Mulia (KEDAULATAN UNDANG-UNDANG)
  5. OBJECTIFY (MATLAMAT) @ KEPUTUSAN >Kecemerlangan Pencapaian Prestasi (KESOPANAN DAN KESUSILAAN)

   KERJASAMA MQTK, Kementerian Pelajaran Malaysia (YM Tn.Hj.Zamzuri Abdullah) & ISTAC/IIUM (YM Prof. Dr.Muhammad Uthman ElMuhammady)

   PROGRAM IQRA’


   i. iaitu satu program PEMBENTUKAN JATIDIRI/PERIBADI/AKHLAK MULIA DI SAMPING KEBERKESANAN PERKHIDMATAN (kajian dapati Negara AKAN LEMAH jika kegagalan sistem Pembangunan Modal Insan diabaikan) iaitu satu modul pembelajaran yang sistematik , tersusun dan berintegrasikan KEBENARAN (sumber-alQuran) dan bermotifkan KECEMERLANGAN ATAS PRINSIP AKHLAK SEBAGAI TERAS.
   ii. Guru-guru lepasan IPGM ‘diwajibkan’ sempurna ilmu Fardu Ain masing-masing melalui pengesahan yang bertandatangan dari Lembaga Penilaian BPPDP dan YAB Menteri pelajaran; di mana sebenarnya modul IQRA’ ini wajib disempurnakan sebelum menerima tugasan sebagai Guru Berkaliber.
   iii. Modul IQRA’ itu dilaksanakan melalui kaedah pembacaan kitab-kitab muktabar (senarai kitab-kitab akan dibuat pemilihan).
   iv. Yang mana kitab-kitab tersebut adalah berdasarkan dari 3 sumber iaitu Tauhid, Fekah, Tasauf. 3 sumber ini pula adalah asas kepada 4 cabang ilmu wajib iaitu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat.
   v. Kitab-kitab wajib ini adalah di bawah KELULUSAN MAJLIS RAJA-RAJA MELAYU DAN KERAJAAN MALAYSIA, atas tajuk DASAR PENDIDIKAN NEGARA, khusus dalam Pembangunan Modal Insan.

   Modul latihan ini adalah satu cara yang telah dipilih dan dipermudahkan melalui penafsiran/terjemahan Kitab-Kitab Utama dalam agama (Islam) yang dialih bahasa ke dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Alhamdulillah, setelah berusaha hampir 14 tahun, usaha menterjemahkan kitab-kitab muktabar pegangan wajib ISLAM dan yang menjadi asas pembelajaran itu telah berjaya direalisasikan; di mana ianya telah pun didapati tersebar di pasaran sekarang. Alhamdulillah!... semuanya dalam bahasa Melayu dan Inggeris.

   Dan YM Tn.Hj. ZAMZURI BIN ABDULLAH (Ketua unit Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Negara, Pembangunan Modal Insan, Kementerian Pelajaran Malaysia) telah bersetuju untuk BERKERJASAMA dengan pihak NGO terutama Pertubuhan Pelajar alQuran Tok Kadok Kelantan (MQTK) untuk MEMBANTU NEGARA DALAM MEMBENTUK ASAS KEPADA DASAR PENDIDIKAN NEGARA iaitu yang berteraskan ALQURAN DAN SUNNAH. 

   DAN KERJASAMA INI DIBENTUK DALAM BENTUK PRAKTIKAL (projek) YANG DINAMAKAN 'PROGRAM IQRA' (Kerjasama MQTK dengan pihak IPGM iaitu MEMBERI PENGAJARAN TENTANG KAEDAH MENGGUNAKAN ALQURAN SEBAGAI SAKSI DARI PIHAK TUHAN DALAM SEGALA ASPEK MORALITY KEHIDUPAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA. 


   Kerjasama Pihak KPM dengan NGO diwajibkan mengikut arahan khas Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 1996 melalui Bab Ke-10, Muka surat 85-87, perkara/bil.2 (b)  (1996-2000) KENYATAAN DASAR RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH  yang telah persetujui semenjak 1996 hingga pihak KPM (Para Pegawai) sengaja mewujudkan NGO seperti MQTK (Wakil Raja-Raja Melayu-Istana) dan juga Alumni KPM seperti ESTIKA, TIOSA dan juga peringkat menengah seperti Alumni Nulli Secundus, SAS KL dan lain-lain lagi. Semua ini adalah sebagainya sebagai sokongan para Perancang Dasar KPM ini. 

   *Jika Istana Buckingham ada unit khas "MENSA", maka KPM juga ada unit khas GENIUS rujukan semasa mereka.

   Modul akan digubal mengikut spesifikasi teknikal yang dikehendaki dan akan dibuat "Uji-kaji"(Testing) dan jika berjaya dalam NGO, maka automatik ia boleh diaplikasi ke dalam KPM sebagai "MODUL PIAWAI PENDIDIKAN 1 MALAYSIA". Jika modul gagal, KPM masih selamat dan rakyat akan hanya menyalahkan NGO tersebut. Melalui arahan Khas Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Manakala Jawatankuasa Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia (j/k Pembangunan KPM) adalah menjadi Mekanisme/saluran yang digunakan untuk menjayakan Modul ini.

   Sekian, Terimakasih.. 
   'KUALITI DIJUNJUNG PENDIDIKAN DISANJUNG'   PENASIHAT KHAS kertaskerja : 
   DYTM Raja Pattani V (Majlis Raja-Raja Nusantara), Glasgow 1900
   the King of the lost Kingdom 1900M

   Teks Penyediaan Plan KPM atas DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN telah dirangka perbincangan awalnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Badan kerajaan, pihak NGO yang mewakili ISTANA dan SWASTA; Manakala YM Tuan Haji Zamzuri bin Abdullah adalah antara TOKOH yang terlibat secara langsung antara kerajaan dengan kerjasama NGO dan SWASTA semenjak 1996 (Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri) RMKe7 sehingga RMKe10 ini lagi.

   Sehingga ini, RMKe11 sedang dianalisis, dikaji dan dibangunkan hasilnya; dan apa-apapun, matlamat dan halatuju serta visi KPM untuk menjadikan Malaysia sebagai Hub Pendidikan pada sistem pendidikan Global yang berprestij, unggul dan selaras dengan keperluan pendidikan negara; dan setaraf dengan memenuhi kehendak pendidikan dunia semasa. Apapun ini bukan impian tapi adalah realiti yang tetap dan telah pun direalisasikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.. InsyaAllah..   Teks disediakan oleh:  
   MQTK-KPM-BAKA PDRM BUKIT AMAN 
   pendidikan,komunikasi, media,kaunseling dan agama
   A1031399/20110421

   2 comments:

   1. Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Dia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepada (hakikat) benda itu: Jadilah engkau!. Maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.

    ReplyDelete
   2. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayat petunjuk.Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadaNyalah kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? kerana jika Allah Yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku.Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku..

    ReplyDelete

   Note: Only a member of this blog may post a comment.

   Video Ahlulbait Melayu Bar

   Loading...

   MQTK Bahagian Agama & Kaunseling [BAKA PDRM] BUKIT AMAN MALAYSIA

   KERJASAMA MQTK_QSI Bersama Unit BAKA PDRM Bukit Aman
   MQTK_ISTAC/IIUM 7 feb 2011M

   Video: MENITI TITIAN USANG-AMY SEARCH & MQTK 2011

   VIDEO MQTK ................ KEMBARA DI TANAH GERSANG

   My Blog List

   PERTUBUHAN PELAJAR ALQURAN DATUK SYED KADOK KELANTAN MQTK 1909M

   BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN

   BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN
   Panji-Panji Hitam Diambil dari bendera asal negeri Kelantan DarulNaim sebelum ditukar oleh kerajaan Kelantan pada tahun 1909M. Di masa bendera Panji-Panji Hitam ini dikibarkan, hukum HUDUD dijalankan sehingga pada masa era pasca penjajahan. Bendera ini berimejkan seekor anjing yang bernama KITMIR iaitu antara anjing-anjing yang dimasukkan ke Syurga. Anjing Kitmir ini telah menjaga pintu gua tempat dimana pemuda ArRakim AshabulKhafi telah ditidurkan Allah selama 309 tahun. MasyaAllah!! Riwayatnya anjing ini akan kembali untuk membantu nabi Isa putera Maryam untuk membunuh Dajjal Laknatullah bersama-sama AshabulKhafi dan Imam Mahdi. "Di akhir zaman, kaum kerabatku akan diinjak-injak dan dihina-hina sehinggalah datang stu kaum dari sebelah timur yang akan menegakkan Panji-Panji Hitam; Itulah Pemuda Bani Tamin". Dan Pemuda ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam yang sebenar iaitu Imam Mahdi setelah kerajaannya kuat. Pemuda ini merupakan seorang anak raja yang zuhud dari keturunan Rasulullah SAW bernasabkan syd. Hussein rd. Kalimah khat pada bendera hitam itu pula adalah sepotong ayat alQuran yang bermaksud 'Pertolongan Allah' atau Nasrumminallah'. Manakala perkataan Kelantan tertulis pada ekornya sebagai simbol wilayah.

   About Me

   My photo
   Madina, Saudi Arabia, Israel
   Raja-Raja Melayu adalah Ahlulbait. Nak mengenal AhlulBait perlu mengenal Raja-Raja Melayu; Dan nak mengenal Raja-Raja Melayu perlu kenal orang Melayu dahulu.

   HISTORY IS MY IDENTITY

   Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
   by BobspekRockers AlKubra on Wednesday, 01 September 2010 at 09:16

   MISTAKEN IDENTITY:

   Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

   "Jika mereka meletakkan Matahari di tangan kanan saya dan Bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan usaha saya ini, TIDAK AKAN SAYA TINGGAL-kan! Sehinggalah Wahyu Allah (A Statement of Truth) mengatasi segala-galanya".... zZ

   SEJARAH AHLULBAIT MELAYU: TITIHAN YM SYED HUSSEIN JAMADILKUBRA NUSANTARA

   Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing>> .. Any matters raised, I would like to say that the Islamic Empire ruled for 500 years was actually Islam that killed my ancestor, namely Saidina Hussain rd. (Grandson of the Prophet Muhammad SAW) in Karbala until the descent I had to hide in Iran (Persian Zoroaster-)-Hadramaut (Allawiyyin-Suffiyyah) and finally to Gujarati [(Delhi Sultanate-Sultan Ahmad Jalal AlAkhbar (Zoroastarian+Monghul)] > and the final Kingdom is PATTANI or Nusantara or 'The Land's of Malay'/Jawiyun...

   Al-Jawiyun nama gelarannya, Tanah jawi tempat asalnya. Kemuncak zaman keagungan di abad ke 13.

   and than The Last ZORRO (MQTK laa..!! http://bobspek.blogspot.com/search/label/HISTORY%20OF%20THE%20MASK%20OF%20ZORRO%20IN%20MALAY) zappP_____zZ .. InsyaAllah..

   Then The Sultanate get 14 offspring of siblings and 7 to the East [(Federated Malay-Monarchy (YM Syed Hussein JamadilKubra Nusantara 1350M)] and 7 more people living in the continent of India (India-Pakistan-Afghanistan), two streams of Islam distinguishes this continent with the Islamic Middle East or Islamic Modern hybrids or Islamic or any name in Islam, but conditions still have 73 Islamic groups, but split up Resurrection.

   Ahlulbayt for hunting and is killed by the Muslims themselves who do not like the direction that God's love in Ahlulbayt. Then Ahlulbayt killed and hated until now. Because Islam is the belief that elected caliph of Ahlulbayt. Those murderers saidina Hussein (Grandson of the Prophet Muhammad ) this is the hadith that rotate (Words by Prophet Muhammad SAW) and said it was the basis of Islam. This problem should be resolved by our IMAM.. (last task given)!

   3:33 Allah chose Adam, Noah, Abraham Family (Ahlulbayt) and Imran Family (Jew and Christian) than from other nations in his day; as a descendant of a descendant of the other. "

   61:4. O you who believe! Be you helpers of Allâh as said 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to Al­Hawârîûn (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allâh?" Al­Hawârîeen (the disciples) said: "We are Allâh's helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

   >>>>

   Keliru Abraham ke Ibrahim? Musa ke Moses? Haurn ke Aron? Ishak ke Isaac? Muhammad ke Ahmad? Isa ke Jesus? dan yang mana satu jantannya dan yang mana betinanya?..hahaha..

   Tidak Kami tinggalkan melainkan tertulis dalam KITAB yang NYATA sebelum peristiwa itu berlaku; supaya kamu tidak bersedih hati di atas apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu bersukacita di atas apa yang telah Kami kurniakan pada kamu." (alquran)

   slmkum

   King's of The Los Kingdom/.. zapp___zZ The Last ZORRO 1909M/BobspekRockers alKubra/Azurri68...

   >>

   .Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

   >>

   'PERISTIWA TRAGEDI KAIN CINDAI' -DYMM Sultan Kelantan, SULTAN MUHAMMAD KE V dari titihan Raja Long Yunus, yang mana Raja Long Yunus telah dilantik oleh datuknendaku Tengku Sri Maharaja Datuk Perdana Menteri LONG GAFFAR (1576M) menjadi Sultan Kelantan dan dipanggil 'Pemerintahan Raja Dua Bersaudara'. Dalam "Tragedi Kain Cindai' itu, Raja Long Gaffar telah membunuh Sultan Kelantan di masa itu, iaitu Raja Long Pandak dan menukar Sultan baru (Raja Long Yunus). Kemudian Datuknendaku membuat pemerintahan HUDUD YANG PERTAMA DI KELANTAN dan berpusat di pondok LIMBAT; Wasiat Raja Long Gaffar pada Raja Long Yunus; "ADIK! KAMU DUDUK DALAM ISTANA, BIAR ABE PEGANG RAKYAT"

   >>

   Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

   >>> Warisan Siti Qantura-Nabi Ibrahim (Yunnan) adalah Puteri yang ketiga bernama Puteri Linang Cahaya; yang berkahwin akan dia dengan Ketua Wali 7 di Nusantara, Syed Hussien JamadilKubra @ Jamaluddin AlAkhbar @ salasilah alKubra, dari kerajaan kesultanan Delhi/Deccan (Zoroaster-Monghul-Ahlulbait); yang BERWASIAT KEPADA ZURIATNYA SUPAYA, 'JANGAN MAKAN IKAN KEKACANG'..!! Maka dari keturunan keduanya lahirlah Syed Ali Nurul Alam (Empayar PATTANI) Yang juga digelar Sultan Qumbul atau Patih Gajah Mada, Merupakan moyang kepada Wali Songo yang ternama itu. Dari keturunan keduanyakah akan lahirnya Bani Tamim itu? Yang disebut 'PEMBANTU AL-MAHDI DI AKHIR ZAMAN'...??!! yang mana akhirnya Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang yang digelar AL HASYIMI .... wallah'hualam..

   Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

   KISAH SYAIDINA HASSAN RD DENGAN KHALIFAH MUAWWIYYAH

   Suatu hari, ketika berdebat dengan Muawiyyah (Penulis Wahyu zaman Nabi iaitu bapa kepada Yazid Laknatullah), maka nenda kita Syaidina Hassan telah berkata:

   "Wahai Muawiyyah! Bagaimana kami harus mengikut kamu di dunia ini sedangkan kami adalah KHALIFAH kamu di akhirat. Dan bagaimana kami perlu mengikut kamu di dunia ini sedangkan kamulah yang perlu mengikut kami di akhirat nanti".

   ______________________________

   KATA-KATA SYAIDINA HUSSEIN rd:

   "Kalaulah Tidak kerana aku mahukan RAHMAT ALLAH (alquran) tersebar di antara kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian semua"

   BookGlobal.Net

   Pada yang mengenal ahlulbait - JANGAN AJARI MEREKA ITU KERANA ALLAH TELAH MENGAJAR MEREKA (sheikh Tijani-Sunni Iraq) .....
   >>>>>>> >>>>>>>

   KITAB-KITAB RUJUKAN BANI HASYIM QURAISY MQTK

   (for Malay language only)

   *******

   *******

   b>

   http://bobspek.blogspot.com/2011/03/kitab-kitab-mqtk.html

   *

   **

   "ALIF MIM TA -ALIF MIM TA"