DAN AKU DARI QURAISY..

DAN AKU DARI QURAISY..
RAMPAS PALESTINE "2013 .. says: INSYAALLAH.. TUHANKU PASTI AKAN MENOLONGKU..

MQTK

mqtk PERTUBUHAN PELAJAR-PELAJAR ALQURAN
DATUK SYED KADOK KELANTAN (MQTK)
widgeo.net

CONTENT:

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

Image Hosted by PicturePush - Photo SharingImage Hosted by PicturePush - Photo Sharing

Monday, June 6, 2011

RUKUNEGARA MALAYSIA DAN DASAR NEGARA: PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (EDUCATION FOR ALL) DI BAWAH UNESCO DAN PBB
Tempat :  HOLIDAY VILLA SUBANG JAYA
Tarikh   :  7/672011
Majikan:

  •  MENTERI PELAJARAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA/UNIT PERANCANG  EKONOMI (UPE)
Model:  10MP-KPI Score Card (10MP-KPISC) 
 
Tajuk:  PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BANGSA-BANGSA (EDUCATION FOR ALL)

www.epu.gov.my +603-8888 3333/+603-8888 3755EDUCATION FOR ALL

Boss KPM Bhg Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (POLICY) YM Datuk Bendahara MQTK

BERMOTIFKAN BAHAWA MALAYSIA SEBUAH NEGARA YANG AMAN, MAJU DAN AMAT-AMAT MENITIK BERAT KEMAJUAN  PENDIDIKAN NEGARA DAN DUNIA AMNYA; DAN BERFOKAS SERTA PERIHATIN (TAKE CARE) akan warga dunia yang tercicir dan ketinggalan dan tidak berpeluang mendapat pendidikan sebelumnya.

Maka satu modus operandi dan pembentukan kaedah Perancangan Dan penyelidikan Dasar pendidikan adalah perlu dijalankan dengan tersusun, sistematik, bernilai tinggi dan mempunyai fokas yang unggul perlu dijayakan dan prosesnya kini sedang disiapkan oleh KPM di bawah  Bahagian Perancangan dan penyelidikan Dasar Pendidikan Negara (RE: Pembangunan Modal Insan) demi mewujudkan warga Malaysia dan dunia amnya mencapai taraf, mutu dan piawai yang telah  ditakrifkan sebagai kejayaan kepada MARUAH DAN  KEMAJUAN BAGI SESUATU NILAI YANG DINAMAKAN ‘TAMADUN DUNIA’..

Konsep PEMBANGUNAN MODAL INSAN di bawah Kementerian yang menjanakan teknologi pendidikan yang bermutu, selektif tapi berkemampuan, dan bakal memperkasa jatidiri, dan juga memenuhi keperluan negara dalam sumber penghasilan tenga kerja yang mahir dan cemerlang tetapi mempunyai siasah diri yang mulia, jujur, cemerlang dan berakhlak di dalam semua lapangan ilmu pendidikan Nasional.

Strategi dan kaedahnya telah dipermudahkan dengan mempraktiskan kepada ciri-ciri utamanya iaitu: iaitu mencari calon yang terdiri dari warganegara yang layak untuk menerima pendidikan tetapi tercicir dan kandas serta tiada peluang yang mampu disedari oleh Kerajaan yang melibatkan dengan pelbagai faktor tertentu dan semasa serta umumnya; namun BERHAK DAN WAJIB diberi pemulihan, pendidikan dan penyaluran sumber ilmu yang wajib sebagai teras untuk terus memakmurkan dan menjadi sokongan kepada keperluan sumber pembangunan manusia dan memertabatkan kemajuan Pembangunan Modal Insan menjadi warga dunia yang maju dan bermaruah serta mampu mengaman dan memakmurkan dunia kembali bersama dengan entiti yang lain dan termasuk apa-apa pembangunan mental dan negara sebagaimana yang telah difokaskan sasarannya sebelum ini.

Terkandung beberapa agama, bangsa, jati budaya asal, kepercayaan agama yang berbeza tapi satu konsep kefahaman iaitu percaya dan yakin adanya Tuhan dan bukannya komunis, Atheis, Fasis, Nazi, atau yang bersekutu dengannya. ... bangla, indo Budhha.. dan akan diuruskan oleh NGO yg mampu membeikan pendidikan sebagai asas kepda SOKONGAN UNESCO dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iatu PENDIDIKAN UNTUK SEMUA..

Status pelaksanaan ilmu dan praktisnya adalah merujuk kpd Matlamat dan visi DASAR PENDIDIKAN NEGARA IAITU SEGALA BENTUK PERKARA HENDAKLAHBERLANDASKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA. Semuanya berteraskan kepada konsep dan Dasar pendidikan Nasional dan Antarabangsa (UNESCO-COMMENTHWEALTH)  iaitu 'SATU MALAYSIA-SATU JIWA';

Kementerian perlu mengemaskini tamplet status pelaksanaan, strategi, kemampuan semua pihak; dan semua itu hendaklah semuanya dan WAJIB BERKONSEPKAN PRINSIP RUKUNEGARA YANG PERTAMA IAITU ada SATU KEPERCAYAAN YANG SAMA IAITU ‘PERCAYA PADA TUHAN’ @ ‘BELIEVE IN GOD’.. 


PRINSIP RUKUNEGARA DAN MATLAMAT KERAJAAN MALAYSIA:

RUKUNEGARA MALAYSIA DAN DASAR NEGARA 

SISTEM RAJA BERPELEMBAGAAN
KERAJAAN MALAYSIA berhak dan WAJIB untuk menetapkan JATIDIRI WARGANEGARANYA MENJADI WARGANEGARA YANG BERDAULAT; dan yang BAKAL dikeluarkan oleh PENGELUARAN NEGARA untuk pengesahan MAJLIS DIRAJA DAN KERAJAAN itu, maka perlulah satu Modul baru yang beriktisas, beretika dan berpaksikan pada dasar dari SUMBER ILMU YANG SAHIH, BETUL, BENAR DAN MEMENUHI TUNTUTAN AGAMA DAN NEGARA; YANG MANA IANYA ADALAH DALAM USAHA MEMENUHI HALATUJU KEPADA MENCAPAI KEREDHAAN DAN JAMINAN ALLAH, di atas Prinsip Rukunegara yang pertama, iaitu KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN (Believe In God).

KERAJAAN MALAYSIA  perlu mencapai Inspirasi DASAR PENDIDIKAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONALNYA untuk melahirkan warganegara dan bakal penambahan penduduk yang menepati kehendak dan piawai yang ditetapkan Kementerian dan Kerajaan MAlaysia. Dan guru-guru di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan lain-lain Agensi kerajaan BERHAK dan WAJIB menjadi pemangkin kepada memberi corak RANGSANGAN, DORONGAN DAN INOVASI SERTA ILHAM DAN MENJADI MODEL KEPIMPINAN DAN PROSPEK PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERTERASKAN PADA PRINSIP RUKUNEGARA YANG KE 2 IAITU 'KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA'.


KERAJAAN MALAYSIA dan usaha mana-mana badan dan agensi, NGO dan badan-badan bertanggungjawab hendaklah berasaskan kepada MUKJIZAT KEAGUNGAN ALQURAN dan asas-asas disiplin yang menjadi PUNCA kepada PUNCAK pengeluaran warganegara, guru-guru yang bertauliah, pelajar-pelajar yang berkaliber, perihatin, bertanggungjawab, cemerlang akademik dan siasahnya; tapi mahir alQuran, ikhlas agamanya dan MULIA AKHLAKNYA; DAN ASASNYA ADALAH DISPLIN; Maka DISPLIN inilah yang didefinasikan sebagai Rukunegara ke 3 iaitu 'KELUHURAN PERLEMBAGAAN'...


KERAJAAN MALAYSIA juga perlu jelas dalam memartabatkan konsep 'KENDIRI' para guru-guru yang hendak dikeluarkan oleh IPGM itu adalah menepati dasar, keperluan dan peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan oleh KERAJAAN MALAYSIA iaitu sebagai moral yang unggul, sistematik dan jelas halatujunya; dan ini akan menepati Rukunegara yang ke 4 iaitu, 'KEDAULATAN UNDANG-UNDANG'.


KERAJAAN MALAYSIA juga dan apa jua medium atau material yang terlibat baik secara asasnya, secara berkumpulan, individu atau melibatkan badan berkanun dan swasta serta nasihat dari NGO; maka ianya hendaklah selari dan perlu menjadi PENYOKONG dan ASET kepada keperluan Dasar Pendidikan Negara. Maka asasnya perlu mempunyai kecemerlangan dalam perkhidmatan tetapi amat Jujur hatinya, Mulia Peribadinya dan juga Akhlaknya; Dan inilah yang dimaksudkan dengan mencapai matlamat RUKUNEGARA YANG KE 5 iaitu 'KESOPANAN DAN KESUSILAAN'. 


KERAJAAN MALAYSIA
kena berusaha dengan gigih demi melahirkan warganegara dan warga pendidik/guru-guru (IPGM) yang berkualiti, berhemah, berakhlak dan cemerlang perkhidmatan dan siasahnya; maka segala tindakan ini akan menepati garispanduan formula 4B Kementerian Pelajaran Malaysia dan MQTK (NGO) di bawah BPPDP iaitu, 'BERILMU, BERIMAN, BERAMAL DAN BERAKHLAK'.. dan juga lain-lain motto di setiap Jabatan Kerajaan dan kementerian... 6/6/2011 .. lepas solat subuh.. ameen


Tyranna Winrunner bersama ibu kesayangannya (Umie) dan adik (SOFEA) serta kakaknya antara warga Malaysia yang bernaung di bawah Majlis raja-raja Melayu (Gambar Hiasan)


LOVE YOU ALL.. 1MALAYSIA 1 NATIONS.. 
ALLAH IS MY LORD AND YOUR LORD

YM NIK MOHD KAMAL TYDP MQTK bergambar kenangan dgn YM Hj Zamzuri Abdullah & Tn.Zulfikar (BPPDPN), Kementerian Pelajaran Malaysia 7/6/2011 Mesyuarat PEMBANGUNAN MODAL INSAN & KERJASAMA NGO MQTK (JPM UPE)

teks by:
7/7/2011 MQTK-JPM UPE-KPM-BAKA PDRM-PUSTAKA SYUHADA-UNESCO
2011M: RMKe10- RMKe 11, KPM telah menyediakan modul lengkap sebagai rujukan semua guru2 Agama dengan 22 teks kitab lengkap rujukan Islam yang selari dengan Aqidah Islam pegangan Raja2 Melayu seperti berikut ;.

A). ILMU TAUHID

K1. Faradatul faraid ( RM 7.50 ) - ...1800 - PATTANI
K2. Tuntunan Ibadat ( RM 9.00 ) - 1970, BEKAS MUFTI P.PENANG/MALAYSIA

B). ILMU FEKAH

K3. Munyatul-Mushalli ( RM 9.00 ) - 1756M-MAKKAH(HUDUD KELANTAN)
K4. Matla Al-Badrain ( RM 98.00 ) - 1900M-PATTANI
K5. Biadayatul-Hidayah ( RM 10.00 ) - 505H (AL-GHAZALI)-THOS, IRAN
K6. Muhimah (suami isteri mukmin) (RM 15.00 ) - 1850M - PATTANI

C). ILMU TASAUF

K7. Nur Muhammad ( RM 3.50 ) - 3000 B.C BANI ISRAEL/1350M-MAJAPAHIT II
K8. Pati Rahsia ( RM 50.00 ) - 1946(UMNO)
K9. Mengenal Diri Dan Wali Allah ( RM 8.50 ) - 1974M, KELANTAN.
K10. Pengantar Ilmu Tarikat & Tasauf ( RM 16.00 ) - 1985M, INDONESIA K11. Futuh Al-Ghaib ( RM 10.00 ) - 475H (SYEIKH ABDUL QADIR AJ-JILANI), IRAQ.
K12. Al-Hikam ( RM 16.00 ) - 900M(SYEIKH IBNU ATI'ULLAH), IRAQ
K13. Minhajul Abidin ( RM 18.00 ) - 500H/900M, THOS, IRAN.
K14. Nasihat Tokoh-Tokoh Ulama Islam Dunia ( RM 9.00 ) - 1990, PERAK- MALAYSIA
K15. Sejarah Kekeramatan 99 Wali Allah ( RM 49.00 ) - 1900, MESIR

D). ILMU SEJARAH/TAFSIR/HADIS

K16. Tafsir Al-Quran ( RM 38.00 ), MAKKAH.
K17. Hadis Sahih Muslim ( RM 40.00 ) - 200H, BAGHDAD.
K18. Sejarah Nabi-Nabi ( RM 6.00 ) - 1900M(SINGAPORE)
K19. Sejarah Wali Songo ( RM 15.00 ) - 1995M(KELANTAN)
K20. Insan Teladan Sepanjang Zaman (RM 20.00 ) - 2000M, MALAYSIA.

E). ILMU PERUBATAN & ISTIKHARAH/FALAK

K21. Tafsir Mimpi Ibnu Sirrin ( RM 39.00 ) - 1300M, MESIR.
K22. Panduan Rawatan Perubatan Dengan Al-Quran Dan Sunnah (RM 20.00) - MALAYSIA

Jumlah 1 Set ( RM 458.50 )

Setiap ustaz dan ustazah KPM wajib memiliki set kitab tersebut dan menjadi rujukan ilmu keagamaan pelajar sepanjang masa walaupun di luar waktu sekolah kerana di Negara ini, Agama Islam dinaungi KDYMM Agung dan pegangan pelajar wajib dipastikan selari dengan kehendak KDYMM Agung tersebut iaitu Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Mazhab Imam As-Syafie...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Video Ahlulbait Melayu Bar

Loading...

MQTK Bahagian Agama & Kaunseling [BAKA PDRM] BUKIT AMAN MALAYSIA

KERJASAMA MQTK_QSI Bersama Unit BAKA PDRM Bukit Aman
MQTK_ISTAC/IIUM 7 feb 2011M

Video: MENITI TITIAN USANG-AMY SEARCH & MQTK 2011

VIDEO MQTK ................ KEMBARA DI TANAH GERSANG

My Blog List

PERTUBUHAN PELAJAR ALQURAN DATUK SYED KADOK KELANTAN MQTK 1909M

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN
Panji-Panji Hitam Diambil dari bendera asal negeri Kelantan DarulNaim sebelum ditukar oleh kerajaan Kelantan pada tahun 1909M. Di masa bendera Panji-Panji Hitam ini dikibarkan, hukum HUDUD dijalankan sehingga pada masa era pasca penjajahan. Bendera ini berimejkan seekor anjing yang bernama KITMIR iaitu antara anjing-anjing yang dimasukkan ke Syurga. Anjing Kitmir ini telah menjaga pintu gua tempat dimana pemuda ArRakim AshabulKhafi telah ditidurkan Allah selama 309 tahun. MasyaAllah!! Riwayatnya anjing ini akan kembali untuk membantu nabi Isa putera Maryam untuk membunuh Dajjal Laknatullah bersama-sama AshabulKhafi dan Imam Mahdi. "Di akhir zaman, kaum kerabatku akan diinjak-injak dan dihina-hina sehinggalah datang stu kaum dari sebelah timur yang akan menegakkan Panji-Panji Hitam; Itulah Pemuda Bani Tamin". Dan Pemuda ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam yang sebenar iaitu Imam Mahdi setelah kerajaannya kuat. Pemuda ini merupakan seorang anak raja yang zuhud dari keturunan Rasulullah SAW bernasabkan syd. Hussein rd. Kalimah khat pada bendera hitam itu pula adalah sepotong ayat alQuran yang bermaksud 'Pertolongan Allah' atau Nasrumminallah'. Manakala perkataan Kelantan tertulis pada ekornya sebagai simbol wilayah.

About Me

My photo
Madina, Saudi Arabia, Israel
Raja-Raja Melayu adalah Ahlulbait. Nak mengenal AhlulBait perlu mengenal Raja-Raja Melayu; Dan nak mengenal Raja-Raja Melayu perlu kenal orang Melayu dahulu.

HISTORY IS MY IDENTITY

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
by BobspekRockers AlKubra on Wednesday, 01 September 2010 at 09:16

MISTAKEN IDENTITY:

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

"Jika mereka meletakkan Matahari di tangan kanan saya dan Bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan usaha saya ini, TIDAK AKAN SAYA TINGGAL-kan! Sehinggalah Wahyu Allah (A Statement of Truth) mengatasi segala-galanya".... zZ

SEJARAH AHLULBAIT MELAYU: TITIHAN YM SYED HUSSEIN JAMADILKUBRA NUSANTARA

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing>> .. Any matters raised, I would like to say that the Islamic Empire ruled for 500 years was actually Islam that killed my ancestor, namely Saidina Hussain rd. (Grandson of the Prophet Muhammad SAW) in Karbala until the descent I had to hide in Iran (Persian Zoroaster-)-Hadramaut (Allawiyyin-Suffiyyah) and finally to Gujarati [(Delhi Sultanate-Sultan Ahmad Jalal AlAkhbar (Zoroastarian+Monghul)] > and the final Kingdom is PATTANI or Nusantara or 'The Land's of Malay'/Jawiyun...

Al-Jawiyun nama gelarannya, Tanah jawi tempat asalnya. Kemuncak zaman keagungan di abad ke 13.

and than The Last ZORRO (MQTK laa..!! http://bobspek.blogspot.com/search/label/HISTORY%20OF%20THE%20MASK%20OF%20ZORRO%20IN%20MALAY) zappP_____zZ .. InsyaAllah..

Then The Sultanate get 14 offspring of siblings and 7 to the East [(Federated Malay-Monarchy (YM Syed Hussein JamadilKubra Nusantara 1350M)] and 7 more people living in the continent of India (India-Pakistan-Afghanistan), two streams of Islam distinguishes this continent with the Islamic Middle East or Islamic Modern hybrids or Islamic or any name in Islam, but conditions still have 73 Islamic groups, but split up Resurrection.

Ahlulbayt for hunting and is killed by the Muslims themselves who do not like the direction that God's love in Ahlulbayt. Then Ahlulbayt killed and hated until now. Because Islam is the belief that elected caliph of Ahlulbayt. Those murderers saidina Hussein (Grandson of the Prophet Muhammad ) this is the hadith that rotate (Words by Prophet Muhammad SAW) and said it was the basis of Islam. This problem should be resolved by our IMAM.. (last task given)!

3:33 Allah chose Adam, Noah, Abraham Family (Ahlulbayt) and Imran Family (Jew and Christian) than from other nations in his day; as a descendant of a descendant of the other. "

61:4. O you who believe! Be you helpers of Allâh as said 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to Al­Hawârîûn (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allâh?" Al­Hawârîeen (the disciples) said: "We are Allâh's helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

>>>>

Keliru Abraham ke Ibrahim? Musa ke Moses? Haurn ke Aron? Ishak ke Isaac? Muhammad ke Ahmad? Isa ke Jesus? dan yang mana satu jantannya dan yang mana betinanya?..hahaha..

Tidak Kami tinggalkan melainkan tertulis dalam KITAB yang NYATA sebelum peristiwa itu berlaku; supaya kamu tidak bersedih hati di atas apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu bersukacita di atas apa yang telah Kami kurniakan pada kamu." (alquran)

slmkum

King's of The Los Kingdom/.. zapp___zZ The Last ZORRO 1909M/BobspekRockers alKubra/Azurri68...

>>

.Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>

'PERISTIWA TRAGEDI KAIN CINDAI' -DYMM Sultan Kelantan, SULTAN MUHAMMAD KE V dari titihan Raja Long Yunus, yang mana Raja Long Yunus telah dilantik oleh datuknendaku Tengku Sri Maharaja Datuk Perdana Menteri LONG GAFFAR (1576M) menjadi Sultan Kelantan dan dipanggil 'Pemerintahan Raja Dua Bersaudara'. Dalam "Tragedi Kain Cindai' itu, Raja Long Gaffar telah membunuh Sultan Kelantan di masa itu, iaitu Raja Long Pandak dan menukar Sultan baru (Raja Long Yunus). Kemudian Datuknendaku membuat pemerintahan HUDUD YANG PERTAMA DI KELANTAN dan berpusat di pondok LIMBAT; Wasiat Raja Long Gaffar pada Raja Long Yunus; "ADIK! KAMU DUDUK DALAM ISTANA, BIAR ABE PEGANG RAKYAT"

>>

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>> Warisan Siti Qantura-Nabi Ibrahim (Yunnan) adalah Puteri yang ketiga bernama Puteri Linang Cahaya; yang berkahwin akan dia dengan Ketua Wali 7 di Nusantara, Syed Hussien JamadilKubra @ Jamaluddin AlAkhbar @ salasilah alKubra, dari kerajaan kesultanan Delhi/Deccan (Zoroaster-Monghul-Ahlulbait); yang BERWASIAT KEPADA ZURIATNYA SUPAYA, 'JANGAN MAKAN IKAN KEKACANG'..!! Maka dari keturunan keduanya lahirlah Syed Ali Nurul Alam (Empayar PATTANI) Yang juga digelar Sultan Qumbul atau Patih Gajah Mada, Merupakan moyang kepada Wali Songo yang ternama itu. Dari keturunan keduanyakah akan lahirnya Bani Tamim itu? Yang disebut 'PEMBANTU AL-MAHDI DI AKHIR ZAMAN'...??!! yang mana akhirnya Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang yang digelar AL HASYIMI .... wallah'hualam..

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

KISAH SYAIDINA HASSAN RD DENGAN KHALIFAH MUAWWIYYAH

Suatu hari, ketika berdebat dengan Muawiyyah (Penulis Wahyu zaman Nabi iaitu bapa kepada Yazid Laknatullah), maka nenda kita Syaidina Hassan telah berkata:

"Wahai Muawiyyah! Bagaimana kami harus mengikut kamu di dunia ini sedangkan kami adalah KHALIFAH kamu di akhirat. Dan bagaimana kami perlu mengikut kamu di dunia ini sedangkan kamulah yang perlu mengikut kami di akhirat nanti".

______________________________

KATA-KATA SYAIDINA HUSSEIN rd:

"Kalaulah Tidak kerana aku mahukan RAHMAT ALLAH (alquran) tersebar di antara kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian semua"

BookGlobal.Net

Pada yang mengenal ahlulbait - JANGAN AJARI MEREKA ITU KERANA ALLAH TELAH MENGAJAR MEREKA (sheikh Tijani-Sunni Iraq) .....
>>>>>>> >>>>>>>

KITAB-KITAB RUJUKAN BANI HASYIM QURAISY MQTK

(for Malay language only)

*******

*******

b>

http://bobspek.blogspot.com/2011/03/kitab-kitab-mqtk.html

*

**

"ALIF MIM TA -ALIF MIM TA"