DAN AKU DARI QURAISY..

DAN AKU DARI QURAISY..
RAMPAS PALESTINE "2013 .. says: INSYAALLAH.. TUHANKU PASTI AKAN MENOLONGKU..

MQTK

mqtk PERTUBUHAN PELAJAR-PELAJAR ALQURAN
DATUK SYED KADOK KELANTAN (MQTK)
widgeo.net

CONTENT:

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

Image Hosted by PicturePush - Photo SharingImage Hosted by PicturePush - Photo Sharing

Friday, November 25, 2016

HUKUM CUKUR JANGGUT


Oleh: Ustaz Sayyid Faez alAydrus

Firqah yang tiada Rahmat sangat Marah Hamba Cukur Janggut, Mazhab yang 4 Rahmat Berkhilaf Pendapat Dalam Perkara MukhtalafunFih. Definasi Sunat Iaitu sesuatu yang dituntut oleh syarak kepada mukallaf agar mengerjakannya dengan satu tuntutan yang tidak tegas.  

* Mukallaf – orang layak diberi bebanan hukum syarak. Atau dengan maksud lain, sunah/mandub ialah sesuatu yang diberi pahala kepada jika mengerjakannya dan tidak akan disiksa/dosa jika meninggalkannya. 
Sunah ini terbahagi kepada tiga bahagian:
1. Sunnah mua’kkadah
2. Sunnah ghairu mu’akkadah
3. Sunnah za’id
PERINCIAN: 
1. Sunnah mua’kkadah Iaitu perbuatan yang tidak akan disiksa/tidak berdosa jika meninggalkannya tetapi menerima celaan dari syarak. Contohnya ialah segala perbuatan penyempurna kewajipan agama seperti sembahyang berjamaah, azan dan iqamah. Begitu juga dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. secara berterusan. Baginda jarang sekali meninggalkannya seperti berkumur-kumur ketika wudhuk, membaca surah selepas fatihah ketika sembahyang dll. Baginda ada sekali-sekala meninggalkannya kerana menunjukkan bahawa amalan itu bukannya wajib.
2. Sunnah ghairu mu’akkadah Iaitu perbuatan yang tidak akan disiksa/tidak berdosa jika meninggalkannya dan tidak akan menerima celaan dari syarak. Contohnya ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh nabi s.a.w. tidak secara berterusan. Baginda ada mengerjakannya sekali ataupun lebih, kemudian tidak dilakukannya. Seperti sembahyang sunah 4 rakaat sebelum Isyak dan segala perkara-perkara kebajikan seperti bersedekah kepada fakir miskin, berpuasa Isnin dan khamis setiap minggu dll.
3. Sunnah za’id Iaitu sebahagian dari kesempurnaan mukallaf, iaitu perkara-perkara kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. berdasarkan kepada adat sebagai manusia biasa.
Contohnya seperti mengikut cara Rasulullah s.a.w. makan, minum, berpakaian, tidur, gaya berjalan dsbnya. Semuanya itu dianggap sebagai perkara kesempurnaan dan kebaikan dari mukallaf. Kerana ia menunjukkan kasih, sayang dan kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w.
Namun kepada mereka yang tidak mengerjakannya tidak akan mendapat dosa dan tidak akan menerima celaan dari syarak. Bagi yang melakukannya akan memperoleh pahala jika diniatkan mahu mengikut cara Rasulullah s.a.w.
--------------------------------
Memelihara janggut pada sunnah yang mana? Para ulamak berselisih pendapat mengenainya:
1. Sebahagian ulamak termasuk Al Hafiz Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa memelihara janggut adalah wajib. Dalilnya: Sabda Rasulullah s.a.w.: “Berbezalah kamu dengan orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah misai.” (HR al-Bukhari)
Golongan ini berpendapat bahawa perintah Rasulullah s.a.w. di atas membawa maksud wajib.
Ini dikuatkan dengan perintah Nabi s.a.w. agar umat Islam hendaklah berbeza dengan orang-orang musyrik.
Juga terdapat sebuah hadis: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka dia akan tergolong di dalam kaum berkenaan.” (HR Abu Daud).
2.Jumhur ulamak berpendapat (termasuk Mazhab Syafi’e) bahawa memelihara janggut adalah sunat. Makruh mencukurnya. Dalilnya, hadis: “Sepuluh perkara fitrah, iaitu memotong (merapikan) misai, memelihara janggut, bersugi, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, beristinjak.” Kata Mus’ab: Aku lupa yang kesepuluh, melinkan ia adalah berkumur-kumur.” (HR Muslim)
Golongan ini berpendapat hadis ini menunjukkan bahawa memelihara janggut adalah sunat. Kerana apa yang disebutkan pada hadis di atas tidak semuanya wajib. Contohnya seperti bersugi, memasukkan air ke hidung dan memotong kuku – Ini adalah sunat sahaja.
Golongan ini menjawab hujah yang dikemukakan oleh golongan yang mengatakan bahawa janggut adalah wajib, kata mereka:
Sabda Rasulullah s.a.w.: “Berbezalah kamu dengan orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah misai.” (HR al-Bukhari)
Perintah dalam hadis ini tidak menunjukkan atas hukum wajib, tetapi sunat. Kenyataan hukum sunat ini diberi dalam arahan agar kita ini perlu berbeza dengan orang musyrik.
Bagaimana?
Hadis di atas meminta kita memelihara janggut agar kelihatan berbeda dengan orang musyrik. Jika arahan ini membawa maksud wajib, maka sudah tentu mewarnakan rambut juga adalah wajib hukumnya. Kerana terdapat di dalam sebuah hadis: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mencelup (mewarna) rambutnya, maka berbezalah dengan mereka.” (HR jamaah)
Hadis ini sama nadanya dengan hadis janggut. Hadis mencelup rambut telah dipersetujui oleh para ulamak salaf sebagai sunat sahaja. Jadi, jika kita menganggap bahawa hadis janggut itu mengandungi arahan wajib, maka ini bermakna kita juga menganggap bahawa hadis mencelup rambut itu juga mengandungi arahan wajib.
Golongan ini berkata lagi, dari itu jelaslah bahawa mereka yang mengatakan janggut itu wajib tidak dapat diterima samasekali.
-------------
Mengenai hadis: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka dia akan tergolong di dalam kaum berkenaan.” (HR Abu Daud).
Hadis ini melarang umatnya meniru orang-orang kafir dalam masalah akidah dan syariah.
-------------------
3. Segolongan ulamak dari kalangan ulamak hari ini [Mu'asoroh] mengatakan bahawa memelihara janggut adalah harus sahaja, tidak sunat dan tidak wajib. Tidak sunat di sini bermaksud ia tergolong di bawah sunah za’idah. Mereka beranggapan bahawa memelihara janggut adalah berkaitan yg zaidah dengan adat dan tradisi ketika itu.
Golongan ini juga berhujah menggunakan hadis: Sabda Rasulullah s.a.w.: “Berbezalah kamu dengan orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah misai.” (HR al-Bukhari)
Hadis di atas menunjukkan bahawa memelihara janggut dan mencukur misai adalah sebagai adat dan tradisi sahaja. Ia bukan satu perintah wajib ataupun sunat. Kerana di dalam hadis berkenaan ada menyatakan 'illahnya (sebab hukum). 'illah arahan memelihara janggut ialah agar tidak serupa dengan Yahudi, Kristian dll. yang ketika itu gemar memelihara misai dan mencukur janggut.
Jelaslah bahawa nabi memelihara janggut bukan bermaksud dijadikan sebagai pedoman hukum, tetapi semata-mata sebagai adat dan tradisi.
Di bawah pendapat ini, memelihara janggut dan mencukur misai termasuk di dalam sunat za’idah. Iaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. berdasarkan adat kebiasaan baginda sebagai seorang manusia. Seperti makan, minum, berpakaian dll. Beliau melakukannya bukanlah untuk memberi petunjuk hukum syarak tetapi atas dasar dia sebagai seorang manusia biasa. Sesiapa yang tidak melakukannya, tidak akan berdosa dan tidak akan dicela oleh syarak. 

Mereka yang melakukannya dengan tujuan mengikut nabi s.a.w. akan diberi pahala. Ia adalah sebahagian dari kesempurnaan dan kebaikkan mukallaf. Ia menunjukkan kasih sayang dan kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w. 

oleh PU FAIZ alAydrus 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MQTK Bahagian Agama & Kaunseling [BAKA PDRM] BUKIT AMAN MALAYSIA

KERJASAMA MQTK_QSI Bersama Unit BAKA PDRM Bukit Aman
MQTK_ISTAC/IIUM 7 feb 2011M

Video: MENITI TITIAN USANG-AMY SEARCH & MQTK 2011

VIDEO MQTK ................ KEMBARA DI TANAH GERSANG

My Blog List

PERTUBUHAN PELAJAR ALQURAN DATUK SYED KADOK KELANTAN MQTK 1909M

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN
Panji-Panji Hitam Diambil dari bendera asal negeri Kelantan DarulNaim sebelum ditukar oleh kerajaan Kelantan pada tahun 1909M. Di masa bendera Panji-Panji Hitam ini dikibarkan, hukum HUDUD dijalankan sehingga pada masa era pasca penjajahan. Bendera ini berimejkan seekor anjing yang bernama KITMIR iaitu antara anjing-anjing yang dimasukkan ke Syurga. Anjing Kitmir ini telah menjaga pintu gua tempat dimana pemuda ArRakim AshabulKhafi telah ditidurkan Allah selama 309 tahun. MasyaAllah!! Riwayatnya anjing ini akan kembali untuk membantu nabi Isa putera Maryam untuk membunuh Dajjal Laknatullah bersama-sama AshabulKhafi dan Imam Mahdi. "Di akhir zaman, kaum kerabatku akan diinjak-injak dan dihina-hina sehinggalah datang stu kaum dari sebelah timur yang akan menegakkan Panji-Panji Hitam; Itulah Pemuda Bani Tamin". Dan Pemuda ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam yang sebenar iaitu Imam Mahdi setelah kerajaannya kuat. Pemuda ini merupakan seorang anak raja yang zuhud dari keturunan Rasulullah SAW bernasabkan syd. Hussein rd. Kalimah khat pada bendera hitam itu pula adalah sepotong ayat alQuran yang bermaksud 'Pertolongan Allah' atau Nasrumminallah'. Manakala perkataan Kelantan tertulis pada ekornya sebagai simbol wilayah.

About Me

My photo
Madina, Saudi Arabia, Israel
Raja-Raja Melayu adalah Ahlulbait. Nak mengenal AhlulBait perlu mengenal Raja-Raja Melayu; Dan nak mengenal Raja-Raja Melayu perlu kenal orang Melayu dahulu.

HISTORY IS MY IDENTITY

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
by BobspekRockers AlKubra on Wednesday, 01 September 2010 at 09:16

MISTAKEN IDENTITY:

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

"Jika mereka meletakkan Matahari di tangan kanan saya dan Bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan usaha saya ini, TIDAK AKAN SAYA TINGGAL-kan! Sehinggalah Wahyu Allah (A Statement of Truth) mengatasi segala-galanya".... zZ

SEJARAH AHLULBAIT MELAYU: TITIHAN YM SYED HUSSEIN JAMADILKUBRA NUSANTARA

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing>> .. Any matters raised, I would like to say that the Islamic Empire ruled for 500 years was actually Islam that killed my ancestor, namely Saidina Hussain rd. (Grandson of the Prophet Muhammad SAW) in Karbala until the descent I had to hide in Iran (Persian Zoroaster-)-Hadramaut (Allawiyyin-Suffiyyah) and finally to Gujarati [(Delhi Sultanate-Sultan Ahmad Jalal AlAkhbar (Zoroastarian+Monghul)] > and the final Kingdom is PATTANI or Nusantara or 'The Land's of Malay'/Jawiyun...

Al-Jawiyun nama gelarannya, Tanah jawi tempat asalnya. Kemuncak zaman keagungan di abad ke 13.

and than The Last ZORRO (MQTK laa..!! http://bobspek.blogspot.com/search/label/HISTORY%20OF%20THE%20MASK%20OF%20ZORRO%20IN%20MALAY) zappP_____zZ .. InsyaAllah..

Then The Sultanate get 14 offspring of siblings and 7 to the East [(Federated Malay-Monarchy (YM Syed Hussein JamadilKubra Nusantara 1350M)] and 7 more people living in the continent of India (India-Pakistan-Afghanistan), two streams of Islam distinguishes this continent with the Islamic Middle East or Islamic Modern hybrids or Islamic or any name in Islam, but conditions still have 73 Islamic groups, but split up Resurrection.

Ahlulbayt for hunting and is killed by the Muslims themselves who do not like the direction that God's love in Ahlulbayt. Then Ahlulbayt killed and hated until now. Because Islam is the belief that elected caliph of Ahlulbayt. Those murderers saidina Hussein (Grandson of the Prophet Muhammad ) this is the hadith that rotate (Words by Prophet Muhammad SAW) and said it was the basis of Islam. This problem should be resolved by our IMAM.. (last task given)!

3:33 Allah chose Adam, Noah, Abraham Family (Ahlulbayt) and Imran Family (Jew and Christian) than from other nations in his day; as a descendant of a descendant of the other. "

61:4. O you who believe! Be you helpers of Allâh as said 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to Al­Hawârîûn (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allâh?" Al­Hawârîeen (the disciples) said: "We are Allâh's helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

>>>>

Keliru Abraham ke Ibrahim? Musa ke Moses? Haurn ke Aron? Ishak ke Isaac? Muhammad ke Ahmad? Isa ke Jesus? dan yang mana satu jantannya dan yang mana betinanya?..hahaha..

Tidak Kami tinggalkan melainkan tertulis dalam KITAB yang NYATA sebelum peristiwa itu berlaku; supaya kamu tidak bersedih hati di atas apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu bersukacita di atas apa yang telah Kami kurniakan pada kamu." (alquran)

slmkum

King's of The Los Kingdom/.. zapp___zZ The Last ZORRO 1909M/BobspekRockers alKubra/Azurri68...

>>

.Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>

'PERISTIWA TRAGEDI KAIN CINDAI' -DYMM Sultan Kelantan, SULTAN MUHAMMAD KE V dari titihan Raja Long Yunus, yang mana Raja Long Yunus telah dilantik oleh datuknendaku Tengku Sri Maharaja Datuk Perdana Menteri LONG GAFFAR (1576M) menjadi Sultan Kelantan dan dipanggil 'Pemerintahan Raja Dua Bersaudara'. Dalam "Tragedi Kain Cindai' itu, Raja Long Gaffar telah membunuh Sultan Kelantan di masa itu, iaitu Raja Long Pandak dan menukar Sultan baru (Raja Long Yunus). Kemudian Datuknendaku membuat pemerintahan HUDUD YANG PERTAMA DI KELANTAN dan berpusat di pondok LIMBAT; Wasiat Raja Long Gaffar pada Raja Long Yunus; "ADIK! KAMU DUDUK DALAM ISTANA, BIAR ABE PEGANG RAKYAT"

>>

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>> Warisan Siti Qantura-Nabi Ibrahim (Yunnan) adalah Puteri yang ketiga bernama Puteri Linang Cahaya; yang berkahwin akan dia dengan Ketua Wali 7 di Nusantara, Syed Hussien JamadilKubra @ Jamaluddin AlAkhbar @ salasilah alKubra, dari kerajaan kesultanan Delhi/Deccan (Zoroaster-Monghul-Ahlulbait); yang BERWASIAT KEPADA ZURIATNYA SUPAYA, 'JANGAN MAKAN IKAN KEKACANG'..!! Maka dari keturunan keduanya lahirlah Syed Ali Nurul Alam (Empayar PATTANI) Yang juga digelar Sultan Qumbul atau Patih Gajah Mada, Merupakan moyang kepada Wali Songo yang ternama itu. Dari keturunan keduanyakah akan lahirnya Bani Tamim itu? Yang disebut 'PEMBANTU AL-MAHDI DI AKHIR ZAMAN'...??!! yang mana akhirnya Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang yang digelar AL HASYIMI .... wallah'hualam..

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

KISAH SYAIDINA HASSAN RD DENGAN KHALIFAH MUAWWIYYAH

Suatu hari, ketika berdebat dengan Muawiyyah (Penulis Wahyu zaman Nabi iaitu bapa kepada Yazid Laknatullah), maka nenda kita Syaidina Hassan telah berkata:

"Wahai Muawiyyah! Bagaimana kami harus mengikut kamu di dunia ini sedangkan kami adalah KHALIFAH kamu di akhirat. Dan bagaimana kami perlu mengikut kamu di dunia ini sedangkan kamulah yang perlu mengikut kami di akhirat nanti".

______________________________

KATA-KATA SYAIDINA HUSSEIN rd:

"Kalaulah Tidak kerana aku mahukan RAHMAT ALLAH (alquran) tersebar di antara kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian semua"

BookGlobal.Net

Pada yang mengenal ahlulbait - JANGAN AJARI MEREKA ITU KERANA ALLAH TELAH MENGAJAR MEREKA (sheikh Tijani-Sunni Iraq) .....
>>>>>>> >>>>>>>

KITAB-KITAB RUJUKAN BANI HASYIM QURAISY MQTK

(for Malay language only)

*******

*******

b>

http://bobspek.blogspot.com/2011/03/kitab-kitab-mqtk.html

*

**

"ALIF MIM TA -ALIF MIM TA"