DAN AKU DARI QURAISY..

DAN AKU DARI QURAISY..
RAMPAS PALESTINE "2013 .. says: INSYAALLAH.. TUHANKU PASTI AKAN MENOLONGKU..

MQTK

mqtk PERTUBUHAN PELAJAR-PELAJAR ALQURAN
DATUK SYED KADOK KELANTAN (MQTK)
widgeo.net

CONTENT:

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

Image Hosted by PicturePush - Photo SharingImage Hosted by PicturePush - Photo Sharing

Monday, February 28, 2011

AJARAN SESAT DAN ASASNYA

CEMBURU ITU DARI SIFAT JIN -  Ertinya : cemburu ( iaitu lawan kepada dayus ) adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kaum kerabatnya dari ditemui dan dilihat (auratnya) oleh lelaki bukan mahram ” (Tuhfatul Ahwazi, 9/357) ..SESAT LAGI MENYESATKAN (MATI TERLAKNAT)


Maksud Ajaran Sesat
Ilmu dan amalan yang menyesatkan akidah, syariat dan akhlak seseorang islam melalui
lidah, anggota dan hatinya di semua tempat, waktu dan masa.
Asas seseorang menjadi kufur atau murtad dan bidaah dholalah ialah;

(1) Jahil Murakab
(2) Jahil Basir.
(3) Rabtul A’di – Iaitu berpegang teguh pada hukum adat dalam hidup dan
kehidupan dengan ...menolak semua sekali hukum syarak dan hukum akal.

Hukum Syarak itu ada lima (5) iaitu; (i) wajib (ii) haram (iii) sunat
(iv) makroh dan (v) harus

Tiap tiap hukum syarak itu ditentukan oleh lima (5) hukum taklif untuk membolehkan
seseorang itu berada padanya, iaitu; (i) syarat (ii) sebab
(iii) mani’ (iv) sah dan (v) batal

Hukum akal itu ada tiga (3) iaitu (i) wajib (ii) mustahil dan (iii) harus.

(4) Taqlidul Rad’di – ikut membabi buta tanpa merujuk kepada hukum syarak dan
hukum akal serta kepada ulama ulama yang faham dan beramal dengan ilmunya.

(5) Tahsinul Aqli – mengikut kebijaksanaan pemikiran, menolak hujah Al-quran,
hadis, Ijmak Ulama dan Qias dalam aqidah, syariat dan akhlak.

(6) Hululliah – mengiktikad zat Allah itu menjelma di dalam alam. Menyerupai
sesuatu daripada alam zahir dan batinnya. Umpamanya iktikad yahudi iaitu zat Allah
menjelma dalam alam menyerupai nabi Allah Uzair a.s. dan iktikad kristian yang zat
Allah menjelma dalam alam menyerupai Mariam dan Isa a.s.

(7) Tanasikhul Arwah – mengiktikad zat nabi-nabi, wali-wali dan malaikat
menjelma masuk dalam diri seseorang dan orang yang mendapat penjelmaan itu boleh
menzahirkan beberapa kelebihan yang menyalahi kebiasaan bagi membuktikan
kebenarannya.
Peringatan: tidak ada nas, hujah Al-Quran, Hadis, Ulama atau Qias, yang menyatakan
roh nabi-nabi, wali-wali atau malaikat diizinkan Allah menjelma masuk ke dalam diri
seseorang. Hanya yang ada ialah roh jin yang mempernamakan dirinya sebagai nabi,
wali atau malaikat kerana menipu daya manusia untuk terjun dalam sesat aqidah,
syariat dan akhlak dalam islam.

(8) Iktiqad wahdatul wujud – mengiktikad zat Allah menjelma pada mana-mana
tempat dalam diri dan bersatu dengan roh, sehingga pada masa itu orang itu mengaku
Tuhan. Meninggalkan segala amalan syariat, menghalalkan yang haram dan terangkat
segala taklif syarak pada dirinya, umpamanya nikah batin, sembahyang dengan niat
dan lain lain.

(9) Menghuraikan Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab ulama dengan jahil kaedah
bahasa Arab atau tidak memasuki mana-mana majlis pengajian atau tidak mengambil
daripada mereka yang mahir bahasa Arab lagi a’lim serta beramal dengan ilmunya.

FASA II


Tanda-tanda suatu amalan itu dan orang yang beramal itu berada dalam sesat aqidah,
syariat dan akhlak;

(1) Ada perjanjian yang disertakan dengan sumpah bagi memaksa diri seseorang
itu beramal dengan segala yang baik (wajib, sunat dan harus) dan meninggalkan
segala yang jahat (haram dan makruh).
(2) (a) Patuh kepada janji yang sama dengan hukum syarak, samada yang wajib,
sunat, haram, makruh atau harus bagi mendapatkan sesuatu yang menyalahi kebiasaan.
(b) Patuh kepada perjanjian yang harus dalam syarak bagi mendapatkan sesuatu
yang menyalahi kebiasaan yang dinamakan pantang larang.
(c) Patuh kepada penjanjian yang haram dalam hukum syarak.
(3) Jenis-jenis latihan yang ada sifat marah atau dimarahi bagi menzahirkan
perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan.
(4) Mengiktikad segala wirid, jampi dan doa boleh menghasilkan sesuatu yang
dihajati (berada dalam syak, zan dan waham di dalam akidah).
(5) Amalan yang tidak tahu asal usulnya. Paling kurangnya amalan hendaklah
sampai kepada ulama-ulama muktabar yang dipercayai akan kebenaran ilmu dan amalnya.

FASA III
Perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan yang baik (yang dipuji oleh syarak)
(1) Perkara yang dizahirkan oleh manusia pilihan yang khusus iaitu manusia yang
maksum daripada dosa besar dan kecil;
(a) Irhas – perkara yang mencarik adat yang Allah zahirkan kepada nabi-nabi
pada masa kecil, sebagai tanda atau bukti ia akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi
lagi Rasul membawa risalah ketuhanan setelah ia dewasa.
(b) Mukjizat – perkara luarbiasa yang Allah zahirkan kepada nabi-nabi dan rasul-
rasul yang membawa risalah ketuhanan untuk dirinya atau disampaikan kepada manusia
pada zamannya. Pangkat Iman, Islam dan Ihsan mereka ini sentiasa bertambah tinggi
tiada berkurangan sama sekali.

FASA IV

Perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan yang Allah zahirkan kepada manusia umum
selagi tidak berlaku qiamat.

(1) Jenis yang baik (iaitu Ma’unah dan Karamah)
(2) Jenis yang jahat iaitu istidraj) sihir peringkat tinggi, sihir peringkat
pertengahan dan sihir peringkat rendah)

 
(A) MA’UNAH
Golongan manusia yang asalnya kafir, munafik, zalim dan fasiq.

(i) Mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi dan rasul-rasul pada zamannya
serta melatih diri beramal dengan ilmu itu untuk terjun dalam medan jihad dengan
diri dan harta bagi menjaga dan memelihara maruah Agama Islam, maruah diri dan
keturunan yang beragama, menjaga harta dan menjaga tanah air.
Mereka melatih diri keluar daripada dosa besar dan dosa kecil, zahir dan batin
atau syirik uluhiyah dan syirik Khafi kerana;

(a) rasa gerun dan takut yang sungguh pada diri zahir dan batin akan segala
siksa-siksa Allah yang bakal akan diterima semasa sakaratul maut, semasa di dalam
kubur, semasa di padang mahsyar dan semasa di dalam neraka.
(b) Rasa rindu yang amat sangat dengan syurga dan segala nikmatNya yang
dijanjikan oleh Allah, sebagai balasan kepada orang yang baik dan sentiasa
bertambah baik iman, syariat dan akhlaknya di semua tempat, waktu dan masa seolah-
olah syurga dan segala nikmatNya itu nampak pada mata zahir dan seolah-olah sudah
merasainya semasa berada di dunia ini lagi.
Lebih-lebih lagi pada masa hampir mati, pada masa sakaratul maut, semasa dalam
kubur, semasa di Yaumil Mahsyar dan masuk syurga betul-betul dengan roh dan jasad
tanpa hisab dan tanpa melalui siratul mustaqim.

(ii) Golongan ini juga ialah mereka-mereka yang mengambil ilmu dan amalan dari
mereka yang mengambil ilmu dan amalan daripada nabi dan rasul atau golongan manusia
yang mengambil ilmu dan amalan dari mereka…yang akhirnya daripada nabi lagi rasul.
Sekiranya mereka ini sudah bersih daripada dosa besar (Syirik Uluhiyah) dan masih
terjebak dengan dosa-dosa kecil tetapi segera bertaubat dengan taubat yang nasoha,
maka perkara luarbiasa yang Allah menzahirkan melalui lidah, anggota dan hati
mereka ini dipanggil Ma’unah, sebagai satu pakaian atau tanda dari Allah bahawa
mereka ini diangkat menjadi kekasihNya sekiranya mereka sanggup memelihara diri
mereka dari terjebak ke dalam dosa besar atau dosa kecil selama-lamanya.

(B) AHLI KARAMAH
Iaitu golongan manusia Ahli Ma’unah yang mengenali Allah dengan sebenar-benarnya
melalui mata hati dan mata zahir yang Allah kurnia padanya dan dirinya itu hamba
Allah yang sampai pada makam yakin yang sempurnayang sentiasa bertambah tinggi
darjah yakinnya itu, sehingga tidak dapat digambarkan dalam bentuk tulisan,
perasaan dan perkataan dan sentiasa pada setiap waktu dan masa menjaga memelihara
dirinya zahir dan batin daripada terjebak ke dalam dosa besar dan dosa kecil
melalui ilmu dan amalannya dalam aqidah, syariat dan akhlak disemua tempat, waktu
dan masa selama-lamanya. Mereka ini adalah pewaris nabi-nabi dan rasul-rasul pada
zaman masing-masing dalam bab ilmu dan amalan serta menjadi Uswatun Hasanah kepada
manusia.

FASA V
Perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan yang menjadi salah dan sesat dalam aqidah
syariat dan akhlak. Manusia-manusia yang menjadi pengamal dalam kategori ini;
(1) Golongan ulama dan orang orang soleh yang pura-pura.
(2) Golongan orang fasiq, zalim, munafik dan kafir.
Mereka ini mengambil ilmu dan amalan;
(a) Daripada kitab-kitab
(b) Daripada orang-orang yang terputus salasilahnya oleh sebab jahat adabnya.
(c) Dalam mimpi atau menyusun sendiri kalimah-kalimah jampi serapah dan mentera
atau mengadakan segala bentuk rupa pemujaan bagi tujuan disanjung, dipuji,
dihormati dan digelar sebagai;
(i) Maha Jaguh, Bapa Jaguh, Tok Jaguh
(ii) Maha Guru, Bapa Guru, Tok Guru.
(iii) Raja, Panglima, Hulu Balang, Tok Pawang (Tok Keramat Jin), Tok Bomoh, Tok
Dukun, Tok Mudim, Mak Bidan dan Mak Andam.

ISTIDRAJ ATAU SIHIR PERINGKAT TINGGI YANG MENGHAMPIRI MA’UNAH DAN KARAMAH PADA SEKALI IMBAS PANDANG

Golongan ini adalah ulama-ulama dan orang-orang soleh yang mengambil ilmu dan
amalan bagi mendapat sesuatu yang luar dari kebiasaan;
(i) daripada buku-buku (kitab-kitab)
(ii) daripada orang yang terputus salasilah ilmu dan amalannya dengan ulama yang
muktabar yang di atasnya oleh sebab jahat adabnya.
(iii) Mengambil daripada dalam mimpi, pertapaan atau orang-orang yang bertapa
dengan tujuan seperti yang tersebut di atas.
Bagi orang-orang yang tersebut di atas, Allah akan menghantar kepada mereka jin-jin
Islam yang soleh dan a’lim seumpama mereka itu. Jin-jin ini datang samada dalam
mimpi atau dalam jaga dengan mengaku diri sebagai nabi, wali atau malaikat untuk
mengajar ilmu atau amalan bagi menolong dalam kerja buatnya. Jin-jin yang datang
dalam mimpi atau jaga untuk mengajar ilmu atau amalan bagi melakukan sesuatu yang
luar dari kebiasaan akan (tidak dapat tidak) menetapkan syarat untuk diterima
sebagai taulan atau rakan dalam semua kerja buatnya melalui lidah anggota dan hati.
Bagi menyakinkan ulama-ulama dan orang soleh dengan apa yang dilaksanakan itu
benar, segala syarat yang diberi sama dengan hukum syarak. Setelah menerima syarat
tersebut dan beramal dengan ilmu yang diberi maka nyatalah pada diri ulama atau
orang soleh tersebut segala rupa bentuk yang menyalahi kebiasaan yang pada zahirnya
hampir sama dengan Ma’unah dan Karamah. Mula dari saat penerimaan syarat tersebut,
ulama atau orang soleh itu telah mencampakkan dirinya ke dalam Syirik Uluhiyah
(Murtad), dalam segala rupa bentuk amalan syariatnya selagi ia patuh dan tunduk
kepada syarat tersebut.

Nota: Jika sebenarnya nabi-nabi, wali-wali atau malaikat yang datang sebagai utusan
Allah pada diri orang-orang itu dalam mimpi atau jaga, maka apa yang diisyaratkan
atau diucapkan oleh nabi, wali atau malaikat yang datang itu kepadanya, nescaya
Allah akan zahirkan ke atas dirinya seperti yang diisyarat atau diucapkan itu.
Maksudnya, diri orang yang menerima kunjungan itu akan berada seperti yang
diisyaratkan atau diucapkan tanpa apa-apa syarat yang dikenakan.

ISTIDRAJ ATAU SIHIR PERINGKAT PERTENGAHAN
Golongan orang Islam yang fasiq, zalim dan munafik mengambil ilmu dan amalan
daripada ulama-ulama dan orang soleh yang bersahabat dengan jin, yang patuh kepada
syarat yang sama dengan hukum syarak. Golongan ulama dan orang soleh begini akan
menurunkan ilmu dan akan meletakkan syarat yang sama seperti mana ia terima
daripada sahabat jinnya, dan dinamakan kepada muridnya sebagai pantang larang.
Apabila si murid itu mengaku menerima ilmu dan amalan dengan segala pantang
larangnya maka Syirik Uluhiyah yang atas pada ulama atau orang soleh itu turun pula
pada si murid yang akan duduk beramal dengan dirinya berada dalam keadaan murtad.
Di kala itu si murid akan didatangi jin-jin Islam yang fasiq atau kafir dalam tidur
atau jaga dengan mengaku sebagai nabi atau wali atau malaikat dan meletakkan syarat
yang harus dalam hukum syarak bagi bersahabat dan berkawan dalam semua kerja
buatnya.

Di antara syarat-syarat yang harus dalam hukum syarak;
(a) syarat dalam bentuk hidangan makanan dan minuman seperti pulut putih atau
kuning, ayam panggang, bubur warna, bertih dan sebagainya.
(b) Dalam bentuk pakaian berwarna kuning, hijau atau merah, cincin, azimat,
gelang, tangkal, mahkota, selendang dan sebagainya.
(c) Alat-alat senjata seperti keris, pedang, lembing dan lain-lain atau ketiga-
tiga syarat itu serentak atau dua dari tiga syarat di atas.

ISTIDRAJ PERINGKAT RENDAH ATAU SIHIR PERINGKAT RENDAH
(IHANAH DAN SYA’WAZAH)
Golongan orang-orang fasiq, zalim, munafik dan kafir yang ingin menonjolkan
kehebatan dan kebesaran. Mereka ini mengambil ilmu dan amalan daripada orang yang
sejenis dengannya daripada segala rupa bentuk jampi, serapah dan mentera yang
terpesong dari keadah syarak pada kalimahnya dan ayatnya atau pun mengadakan
segala rupa bentuk pemujaan yang di luar batas syarak. Dengan begitu mereka ini
didatangi jin-jin yang kafir samada di dalam mimpi atau jaga, dengan mengenakan
syarat-syarat yang haram dalam hukum syarak sebagai syarat untuk bersahabat dan
bertaulan dalam semua kerja buatnya.

Di antara nama gelaran bagi jin adalah seperti berikut;
1. hantu Raya 2. Jin Tanah 3. Polong 4. Mambang 5. Bajang 6.
Pari-pari 7. Langsuir 8. Toyol 9. Puntianak 10. Peleset 11.
Hantu Kubur 12. Jerangkung 13. Hantu Galah 14.tengelong 15. Harimau Jadian
16. Hantu Bungkus 17. Hantu Air 18. Pocong 19. Hantu laut.

Kesemua yang tersebut di atas dan lain-lain yang seumpamanya adalah dari jenis jin
yang diberi nama sedemikian oleh orang melayu, tetapi di dalam Al-Quran semua
jienis jin yang menjadi keturunan dan bala tentera Azazil Laknatullah disebut
Ifrit.

RISIKO YANG AKAN DITERIMA OLEH 3 KELOMPOK MANUSIA YANG BERSAHABAT DENGAN JIN.

Jin-jin yang bertindak melayan manusia yang memohon pertolongan nya dalam segala
rupa bentuk ilmu sihir dipanggil Kahin, Arrof atau Munajjim seperti yang disebut
dalam Hadis Nabi SAW. Seperti yang dijelaskan dahulu, pengamal ajaran sesat yang
mendampingi jin-jin dalam kerja buat mereka berada dalam kesesatan aqidah, syariat
dan akhlak. Golongan ini mempamerkan segala rupa bentuk kehebatan dan perkara-
perkara yang luar biasa, di antaranya;
(a) kebal
(b) mandi minyak panas yang semata-mata mempamerkan kehebatan bukan untuk
tujuan perubatan
(c) segala rupa bentuk pukau memukau
(d) segala rupa bentuk ilmu jurus
(e) segala rupa bentuk hilang diri dan lain-lain kehebatan yang kesemuanya
khayal dan waham semata-mata.

Apabila pengamal ajaran sesat mati, jin-jin yang menjadi sahabat mereka itu akan
mendatangi anak cucu keturunannya dalam mimpi atau jaga, menuntut agar diteruskan
syarat perjanjian yang sedia ada. Jika anak cucunya berdegil atau engkar atas
syarat-syarat tersebut, mereka akan mengalami berbagai jenis bala dan penyakit
serta halangan-halangan dalam kerja buat mereka. Keadaan ini dipanggil gangguan
keturunan, dan antara tanda –tanda gangguan tersebut dalam sebuah keluarga ialah;
(a) Mandul
(b) Sentiasa berlaku keguguran anak dalam kandungan
(c) Anak hilang dalam kandungan bila sampai umur 6 bulan ke atas
(d) Melahirkan anak cacat anggota atau fikiran atau cacat kedua-duanya.
(e) Melahirkan anak yang buruk akhlak walau pun menjadi ulama’ besar kerana ada
pada diri anak tersebut sifat-sifat berikut;
(i) Lekas marah (panas baran)
(ii) Irihati
(iii) Cemburu
(iv) Jahat sangka
(v) Mimpi yang menyeronokkan yang jarang-jarang jadi kenyataan
(vi) Jin menjelma masuk ke dalam dirinya mengaku nabi, wali atau malaikat dengan
menzahirkan perkara yang mencarik adat sebagai bukti kebenaran.
(f) Mempunyai kebolehan mendatangkan perkara biasa melalui jalan yang luar
biasa, umpamanya mendatangkan objek seperti batu cincin, duit emas, keris dan
sebagainya.

TANDA-TANDA SESEORANG ATAU SATU KELUARGA ITU TERKENA ILMU SIHIR ATAU DISIHIR

(a) Suka bergaduh dan lekas naik darah sehingga pukul memukul dan bercerai
berai dan sebagainya.
(b) Hilang ceria diri dalam rumah kediaman.
(c) Sakit yang berlari-lari (berpindah-pindah tempat di badan) atau sakit di
antara kulit dan isi yang tidak dapat dikesan oleh doktor pakar melalui kaedah
saintifik.
(d) Jin menjelma masuk ke dalam badan sehingga terlupa diri.
(e) Mimpi yang menakutkan dan menzahirkan beberapa perkara yang merosakkan dan
menakutkan seperti;
- api yang menyala dengan sendiri
- Bunyi orang berjalan
- Menangis
- Bau-bauan, bunyi bising dan sebainya.


ANTARA SEBAB-SEBAB SESEORANG ITU DISIHIR

(a) Masalah perniagaan seperti berkedai, berjaja, kontraktor dan sebagainya.
(b) Putus pertunangan
(c) Masalah pinangan yang tidak diterima.
(d) Rebutan pangkat kedudukan dalam masyarakat.
(e) Rebutan pangkat dalam pekerjaan samada swasta atau kerajaan.
(f) Rebutan harta pusaka.
(g) Irihati dengan jiran sebelah.
(h) Cemburu, jahat sangka dan lain-lain yang seumpamanya.

SIAPAKAH SEBENARNYA BERHAK BAGI PIHAK ALLAH DAN RASULNYA MENGESAHKAN KESESATAN SESEORANG SELAIN WALI QUTUB ATAU BERTARAF IMAM/AMIRUL MUKMININ..??

Satu lagi faktor sesat, mana-mana Islam yang enggan beriktikad hanya Imam Bani Hasyim sahaja berhak/layak bagi urusan syafaat makmumnya serta urusan kekhalifahan pada mana-mana zaman dan Imam pilihan Allah di bumi bertaraf "Wali Qutub" itu memang benar-benar ada silih berganti, bukan aci olok-olok..!!

(bezanya yang cari atau yang tidak cari sahaja. Orang mengaku Islam tapi yang tidak cari itu Rasulullah SAW sahkan mati sesat dalam salah satu dari 72 cabang munafiq - Kitab Futuh Al-Ghaib, Kasyful-ghaibiah, Hadis Sahih Muslim, Minhajul Abidin, Al-Hikam, Pati Rahsia : Sumber 22K-MQTK)

MENGENALI QUTUB TANGGUNGJAWAB KITA...MQTK..!!

Yusnaidi Yusoff YANG PILIH NAK CARI & KENALI SIAPAKAH QUTUB SEBENAR ITU, SILA BERSAUDARA DENGAN KAMI MQTK. YANG SIBUK URUSAN LAIN SEBELUM MATI TERLAKNAT ITU, DAN TIADA MASA NAK LUANG UNTUK SELESAIKAN URUSAN KENAL IMAM ITU, KAMI MINTA ALLAH HINDARILAH DARI KAMI SEJAUH JARAK TIMUR DAN BARAT DARI DUNIA SAMPAI AKHIRAT,AMIN.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MQTK Bahagian Agama & Kaunseling [BAKA PDRM] BUKIT AMAN MALAYSIA

KERJASAMA MQTK_QSI Bersama Unit BAKA PDRM Bukit Aman
MQTK_ISTAC/IIUM 7 feb 2011M

Video: MENITI TITIAN USANG-AMY SEARCH & MQTK 2011

VIDEO MQTK ................ KEMBARA DI TANAH GERSANG

My Blog List

PERTUBUHAN PELAJAR ALQURAN DATUK SYED KADOK KELANTAN MQTK 1909M

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN
Panji-Panji Hitam Diambil dari bendera asal negeri Kelantan DarulNaim sebelum ditukar oleh kerajaan Kelantan pada tahun 1909M. Di masa bendera Panji-Panji Hitam ini dikibarkan, hukum HUDUD dijalankan sehingga pada masa era pasca penjajahan. Bendera ini berimejkan seekor anjing yang bernama KITMIR iaitu antara anjing-anjing yang dimasukkan ke Syurga. Anjing Kitmir ini telah menjaga pintu gua tempat dimana pemuda ArRakim AshabulKhafi telah ditidurkan Allah selama 309 tahun. MasyaAllah!! Riwayatnya anjing ini akan kembali untuk membantu nabi Isa putera Maryam untuk membunuh Dajjal Laknatullah bersama-sama AshabulKhafi dan Imam Mahdi. "Di akhir zaman, kaum kerabatku akan diinjak-injak dan dihina-hina sehinggalah datang stu kaum dari sebelah timur yang akan menegakkan Panji-Panji Hitam; Itulah Pemuda Bani Tamin". Dan Pemuda ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam yang sebenar iaitu Imam Mahdi setelah kerajaannya kuat. Pemuda ini merupakan seorang anak raja yang zuhud dari keturunan Rasulullah SAW bernasabkan syd. Hussein rd. Kalimah khat pada bendera hitam itu pula adalah sepotong ayat alQuran yang bermaksud 'Pertolongan Allah' atau Nasrumminallah'. Manakala perkataan Kelantan tertulis pada ekornya sebagai simbol wilayah.

About Me

My photo
Madina, Saudi Arabia, Israel
Raja-Raja Melayu adalah Ahlulbait. Nak mengenal AhlulBait perlu mengenal Raja-Raja Melayu; Dan nak mengenal Raja-Raja Melayu perlu kenal orang Melayu dahulu.

HISTORY IS MY IDENTITY

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
by BobspekRockers AlKubra on Wednesday, 01 September 2010 at 09:16

MISTAKEN IDENTITY:

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

"Jika mereka meletakkan Matahari di tangan kanan saya dan Bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan usaha saya ini, TIDAK AKAN SAYA TINGGAL-kan! Sehinggalah Wahyu Allah (A Statement of Truth) mengatasi segala-galanya".... zZ

SEJARAH AHLULBAIT MELAYU: TITIHAN YM SYED HUSSEIN JAMADILKUBRA NUSANTARA

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing>> .. Any matters raised, I would like to say that the Islamic Empire ruled for 500 years was actually Islam that killed my ancestor, namely Saidina Hussain rd. (Grandson of the Prophet Muhammad SAW) in Karbala until the descent I had to hide in Iran (Persian Zoroaster-)-Hadramaut (Allawiyyin-Suffiyyah) and finally to Gujarati [(Delhi Sultanate-Sultan Ahmad Jalal AlAkhbar (Zoroastarian+Monghul)] > and the final Kingdom is PATTANI or Nusantara or 'The Land's of Malay'/Jawiyun...

Al-Jawiyun nama gelarannya, Tanah jawi tempat asalnya. Kemuncak zaman keagungan di abad ke 13.

and than The Last ZORRO (MQTK laa..!! http://bobspek.blogspot.com/search/label/HISTORY%20OF%20THE%20MASK%20OF%20ZORRO%20IN%20MALAY) zappP_____zZ .. InsyaAllah..

Then The Sultanate get 14 offspring of siblings and 7 to the East [(Federated Malay-Monarchy (YM Syed Hussein JamadilKubra Nusantara 1350M)] and 7 more people living in the continent of India (India-Pakistan-Afghanistan), two streams of Islam distinguishes this continent with the Islamic Middle East or Islamic Modern hybrids or Islamic or any name in Islam, but conditions still have 73 Islamic groups, but split up Resurrection.

Ahlulbayt for hunting and is killed by the Muslims themselves who do not like the direction that God's love in Ahlulbayt. Then Ahlulbayt killed and hated until now. Because Islam is the belief that elected caliph of Ahlulbayt. Those murderers saidina Hussein (Grandson of the Prophet Muhammad ) this is the hadith that rotate (Words by Prophet Muhammad SAW) and said it was the basis of Islam. This problem should be resolved by our IMAM.. (last task given)!

3:33 Allah chose Adam, Noah, Abraham Family (Ahlulbayt) and Imran Family (Jew and Christian) than from other nations in his day; as a descendant of a descendant of the other. "

61:4. O you who believe! Be you helpers of Allâh as said 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to Al­Hawârîûn (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allâh?" Al­Hawârîeen (the disciples) said: "We are Allâh's helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

>>>>

Keliru Abraham ke Ibrahim? Musa ke Moses? Haurn ke Aron? Ishak ke Isaac? Muhammad ke Ahmad? Isa ke Jesus? dan yang mana satu jantannya dan yang mana betinanya?..hahaha..

Tidak Kami tinggalkan melainkan tertulis dalam KITAB yang NYATA sebelum peristiwa itu berlaku; supaya kamu tidak bersedih hati di atas apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu bersukacita di atas apa yang telah Kami kurniakan pada kamu." (alquran)

slmkum

King's of The Los Kingdom/.. zapp___zZ The Last ZORRO 1909M/BobspekRockers alKubra/Azurri68...

>>

.Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>

'PERISTIWA TRAGEDI KAIN CINDAI' -DYMM Sultan Kelantan, SULTAN MUHAMMAD KE V dari titihan Raja Long Yunus, yang mana Raja Long Yunus telah dilantik oleh datuknendaku Tengku Sri Maharaja Datuk Perdana Menteri LONG GAFFAR (1576M) menjadi Sultan Kelantan dan dipanggil 'Pemerintahan Raja Dua Bersaudara'. Dalam "Tragedi Kain Cindai' itu, Raja Long Gaffar telah membunuh Sultan Kelantan di masa itu, iaitu Raja Long Pandak dan menukar Sultan baru (Raja Long Yunus). Kemudian Datuknendaku membuat pemerintahan HUDUD YANG PERTAMA DI KELANTAN dan berpusat di pondok LIMBAT; Wasiat Raja Long Gaffar pada Raja Long Yunus; "ADIK! KAMU DUDUK DALAM ISTANA, BIAR ABE PEGANG RAKYAT"

>>

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>> Warisan Siti Qantura-Nabi Ibrahim (Yunnan) adalah Puteri yang ketiga bernama Puteri Linang Cahaya; yang berkahwin akan dia dengan Ketua Wali 7 di Nusantara, Syed Hussien JamadilKubra @ Jamaluddin AlAkhbar @ salasilah alKubra, dari kerajaan kesultanan Delhi/Deccan (Zoroaster-Monghul-Ahlulbait); yang BERWASIAT KEPADA ZURIATNYA SUPAYA, 'JANGAN MAKAN IKAN KEKACANG'..!! Maka dari keturunan keduanya lahirlah Syed Ali Nurul Alam (Empayar PATTANI) Yang juga digelar Sultan Qumbul atau Patih Gajah Mada, Merupakan moyang kepada Wali Songo yang ternama itu. Dari keturunan keduanyakah akan lahirnya Bani Tamim itu? Yang disebut 'PEMBANTU AL-MAHDI DI AKHIR ZAMAN'...??!! yang mana akhirnya Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang yang digelar AL HASYIMI .... wallah'hualam..

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

KISAH SYAIDINA HASSAN RD DENGAN KHALIFAH MUAWWIYYAH

Suatu hari, ketika berdebat dengan Muawiyyah (Penulis Wahyu zaman Nabi iaitu bapa kepada Yazid Laknatullah), maka nenda kita Syaidina Hassan telah berkata:

"Wahai Muawiyyah! Bagaimana kami harus mengikut kamu di dunia ini sedangkan kami adalah KHALIFAH kamu di akhirat. Dan bagaimana kami perlu mengikut kamu di dunia ini sedangkan kamulah yang perlu mengikut kami di akhirat nanti".

______________________________

KATA-KATA SYAIDINA HUSSEIN rd:

"Kalaulah Tidak kerana aku mahukan RAHMAT ALLAH (alquran) tersebar di antara kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian semua"

BookGlobal.Net

Pada yang mengenal ahlulbait - JANGAN AJARI MEREKA ITU KERANA ALLAH TELAH MENGAJAR MEREKA (sheikh Tijani-Sunni Iraq) .....
>>>>>>> >>>>>>>

KITAB-KITAB RUJUKAN BANI HASYIM QURAISY MQTK

(for Malay language only)

*******

*******

b>

http://bobspek.blogspot.com/2011/03/kitab-kitab-mqtk.html

*

**

"ALIF MIM TA -ALIF MIM TA"