DAN AKU DARI QURAISY..

DAN AKU DARI QURAISY..
RAMPAS PALESTINE "2013 .. says: INSYAALLAH.. TUHANKU PASTI AKAN MENOLONGKU..

MQTK

mqtk PERTUBUHAN PELAJAR-PELAJAR ALQURAN
DATUK SYED KADOK KELANTAN (MQTK)
widgeo.net

CONTENT:

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

Image Hosted by PicturePush - Photo SharingImage Hosted by PicturePush - Photo Sharing

Tuesday, April 5, 2011

PENGAGIHAN BAJET KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA RMKe10

UCAPAN BAJET TAHUN 2010 Oleh YAB DATO’ SRI MOHD. NAJIB TUN ABDUL RAZAK
PERDANA MENTERI DAN MENTERI KEWANGAN
KETIKA MEMBENTANG RANG UNDANGUNDANG PERBEKALAN (2010) DI DEWAN RAKYAT
PADA 23 OKTOBER 2009
1MALAYSIA, KEMAKMURAN BERSAMA
 Bismillahir-rahmaanir-rohiim

Tuan Yang di-Pertua,
Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk 
 “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Yang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2010 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk
perkhidmatan bagi tahun itu”
 
BAJET KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 
untuk RMKe10 ( 2011-2015 )
 

 
Kuantiti Projek :
2,931 Projek,
 
Nilaian Projek:
RM 9.3 Billion
...Peruntukan Baru bernilai 5 Billion telahpun SELESAI dibahagikan hari 22/3/2011.
*Peruntukan Bajet sebagaimana nilai peruntukkan yang diluluskan oleh PARLIMEN MALAYSIA.
 
JUMLAH KESELURUHAN BENGKEL BAJET:
RM 14.3 BILLION
 
TARIKH:
Isnin 21-22, 2011M
Venue:
Holiday Villa Subang Jaya
Majikan:
Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Agenda:
A) Pembentangan dan Pembahagian Bajet oleh,:
YM. Cikgu Hj. Zamzuri Bin Hj. Abdullah, Ketua Unit Perancangan Pembangunan Modal Insan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
B) Kertas kerja dan garis panduan bagi menyempurnakan matlamat yang telah diluluskan di dalam PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN NEGARA di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, Unit Perancang Pembangunan Modal Insan
 
** RM 9.3 Billion yang diagih-agihkan semalam adalah peruntukan (1st Rolling Plan) yang telah diluluskan dan pagi ini 10.30am, selesai Mr. YM cikgu Hj. ZAMZURI Hj. ABDULLAH membahagikan RM 5 Billion lagi untuk 'PERUNTUKAN BARU. Maka jumlahnya 14.3 Billion RM telah dikeluarkan Kementerian di bawah Unit Perancangan Pembangunan Modal Insan.
 
 MODUL: 3 Langkah Wajib Kertas Kerja
 
i ) MODUL MATRIKULASI
Iaitu program atau modul ‘CELIK ALQURAN’ di bawah pengajian J-QAF iaitu Wajib belajar Al-Quran dan Tajwid (Penambahbaikan J-QAF). 
 
ii)Program PRA DIPLOMA PEMBANGUNAN MODAL INSAN (PDPMI): Modulnya adalah WAJIB menghabiskan (Khatam) Al-Quran Tafsir Bahasa Melayu atau didalam bahasa kaum masing-masing dalam tempoh tiga tahun. SASARAN PELAJAR-PELAJAR peringkat Pra-Diploma adalah terdiri dari pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3, termasuk kelas peralihan (pra menengah).

ii) Program DIPLOMA AL-QURAN QADIM ( DQQ ) :
Di peringkat ini, pelajar-pelajar telah mahir Al-Quran di dalam Bahasa Arab dan bahasa Ibunda masing-masing. SASARAN PELAJAR adalah pelajar-pelajar di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pelajar-pelajar di dalam program ini diwajibkan menghabiskan bacaan Khatam alQuran sekali setiap tahun. Tempoh pengajian dua tahun. Asas Quran Qadim dan penggunaannya diajar secara sistematik di bawah Program IQRA'.
 
*Penggunaan Al-Quran Tafsir dalam Bahasa Inggeris diberi keutamaan bagi memenuhi keperluan MEMAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR DALAM PENGUASAAN BAHASA INGGERIS. Dan pada asasnya KATA-KATA TUHAN ITULAH YANG PALING TINGGI; baik dari segi kesusasteraan bahasa, mantik, maksud bahasanya dan abstrak intonasinya dimaksudkan ke dalam mana-mana bahasa sekalipun.
 
iii) PROGRAM IJAZAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Tempoh lanjutan adalah tiga tahun. Diprogramkan di university. Mempunyai sukatan tersendiri iaitu 22 buah Kitab agama yang perlu dihabiskan pembacaannya (KHATAM) selama tempoh 3 tahun berjadual. 
 
KEJAYAAN PROGRAM IJAZAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN ADALAH PENENTU WAJIB sebagai PENANDA ARAS kepada kajian statistic individu atau MERIT kepada wargapelajar yang LAYAK DINOBATKAN oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai negarawan tulen iaitu- ‘PELAJAR YANG BERAKHLAK MULIA DAN AMAT-AMAT CEMERLANG DARI SEGI PENCAPAIAN AKADEMIKNYA’.
 
 
RUJUKAN KITAB UNTUK PROGRAM IJAZAH PMI:
 
K1. Faradatul faraid ( RM 7.50 )
K2. Tuntunan Ibadat ( RM 9.00 )
 
FEKAH
K3. Munyatul-Mushalli ( RM 9.00 )
K4. Matla Al-Badrain ( RM 98.00 )
K5. Biadayatul-Hidayah ( RM 10.00 )
K6. Muhimah (suami isteri mukmin) (RM 15.00 )
 
TASAUF
K7. Nur Muhammad ( RM 3.50 )
K8. Pati Rahsia ( RM 8.00 )
K9. Mengenal Diri Dan Wali Allah ( RM 8.50 )
K10. Pengantar Ilmu Tarikat & Tasauf ( RM 16.00 )
K11. Futuh Al-Ghaib ( RM 10.00 )
K12. Al-Hikam ( RM 16.00 )
K13. Minhajul Abidin ( RM 18.00 )
K14. Nasihat Tokoh-Tokoh Ulama Islam Dunia ( RM 9.00 )
K15. Sejarah Kekeramatan 99 Wali Allah ( RM 49.00 )
 
SEJARAH/TAFSIR/HADIS
K16. Tafsir Al-Quran ( RM 38.00 )
K17. Hadis Sahih Muslim & Bukhari ( RM 40.00 )
K18. Sejarah Nabi-Nabi ( RM 6.00 )
K19. Sejarah Wali Songo ( RM 15.00 )
K20. Insan Teladan Sepanjang Zaman (RM 20.00 )
 
PERUBATAN & ISTIKHARAH
K21. Tafsir Mimpi Ibnu Sirrin ( RM 39.00 )
K22. Panduan Rawatan Perubatan Dengan Al-Quran Dan Sunnah (RM 20.00)

Jumlah 1 Set ( RM 416.50 )

MOTIF MODUL
 
1) Satu modul untuk membuktikan keberkesanan program yang berintergrasikan pada WAHYU ALLAH (ALQURAN) dalam peringkat asas dan menengah dan pembacaan kitab-kitab rujukan, yakni bersumberkan kepada prinsip-prinsip yang mengatakan, ‘WAHYU ALLAH (ALQURAN) MENGATASI SEGALA-GALANYA SEBAGAI IBU SEGALA MUKJIZAT’
 
2) Modul ini dijana untuk melahirkan pelajar-pelajar yang amat cemerlang dari segi akedemik dengan taraf pencapaian semasa yang berkualiti, efektif amat-amat cemerlang dan wibawa, tetapi tetap mempunyai principal JATI DIRI UTAMA iaitu dipanggil ‘AKHLAK MULIA’; Dan ‘AKHLAK MULIA’ itulah yang didefinasikan sebagai ASAS KEPADA PEMBANGUNAN MODAL INSAN.
 
3) Apapun, modul itu mestilah diaplikasikan dari sudut polisi yang menjadi asas kepada pemahaman kod etika, disiplin dan kaedah penggunaan ALQURAN sebagai sumber rujukan yang layak menepati apa yang dikatakan PETUNJUK, PENAWAR DAN IBU SEGALA KEJAYAAN DAN KEMENANGAN ITU.
 
TINDAKAN KEMENTERIAN MEWUJUDKAN PLATFORM PEMBANGUNAN MODAL INSAN INI ADALAH MERUJUK KEPADA MELAHIRKAN GENERASI atau pelajar-pelajar yang berjaya mencapai maksud, merit dan tahap keupayaan di dalam program modul ‘Pembangunan Modal Insan’ sebagaimana yang diimpikan di dalam visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.
 
RUMUSAN:
Maka Pembangunan Modal Insan Negara adalah didefinasikan kepada rantaian antara empat medium utama iaitu kesedaran, kefahaman, kemahuan dan kesungguhan. Dari rantaian keempat unsur medium itu, maka akan menjayakan formula 3B iaitu asas kepada modul iaitu BERILMU, BERIMAN DAN BERAMAL; dan diikuti dengan kepatuhan kepada 5 Rukun Negara bagi membawa rakyat memahami gagasan 1 Malaysia dengan berpaksikan kesetiaan kepada Raja-Raja Melayu seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Apabila konsep ini diterapkan dengan tujuan untuk kejayaan, maka akan melahirkan kecemerlangan akhlak yang jitu dari segi agama dan kenegaraan. Justeru, Kejayaan konsep ‘AKHLAK MULIA’ ini akan membina jatidiri dan kejayaan reality yang berkekalan pada warga pelajar dan generasi yang benar-benar cemerlang dari segi akademiknya. 
 
Motifnya TETAP yang satu iaitu ‘CEMERLANG AKADEMIK DAN MULIA AKHLAKNYA’..

insya’Allah
 
YM HJ ZAMZURI BERSAMA MQTK (MODUL AKHLAK MULIA

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Video Ahlulbait Melayu Bar

Loading...

MQTK Bahagian Agama & Kaunseling [BAKA PDRM] BUKIT AMAN MALAYSIA

KERJASAMA MQTK_QSI Bersama Unit BAKA PDRM Bukit Aman
MQTK_ISTAC/IIUM 7 feb 2011M

Video: MENITI TITIAN USANG-AMY SEARCH & MQTK 2011

VIDEO MQTK ................ KEMBARA DI TANAH GERSANG

My Blog List

PERTUBUHAN PELAJAR ALQURAN DATUK SYED KADOK KELANTAN MQTK 1909M

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN

BENDERA ASAL NEGERI KELANTAN
Panji-Panji Hitam Diambil dari bendera asal negeri Kelantan DarulNaim sebelum ditukar oleh kerajaan Kelantan pada tahun 1909M. Di masa bendera Panji-Panji Hitam ini dikibarkan, hukum HUDUD dijalankan sehingga pada masa era pasca penjajahan. Bendera ini berimejkan seekor anjing yang bernama KITMIR iaitu antara anjing-anjing yang dimasukkan ke Syurga. Anjing Kitmir ini telah menjaga pintu gua tempat dimana pemuda ArRakim AshabulKhafi telah ditidurkan Allah selama 309 tahun. MasyaAllah!! Riwayatnya anjing ini akan kembali untuk membantu nabi Isa putera Maryam untuk membunuh Dajjal Laknatullah bersama-sama AshabulKhafi dan Imam Mahdi. "Di akhir zaman, kaum kerabatku akan diinjak-injak dan dihina-hina sehinggalah datang stu kaum dari sebelah timur yang akan menegakkan Panji-Panji Hitam; Itulah Pemuda Bani Tamin". Dan Pemuda ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam yang sebenar iaitu Imam Mahdi setelah kerajaannya kuat. Pemuda ini merupakan seorang anak raja yang zuhud dari keturunan Rasulullah SAW bernasabkan syd. Hussein rd. Kalimah khat pada bendera hitam itu pula adalah sepotong ayat alQuran yang bermaksud 'Pertolongan Allah' atau Nasrumminallah'. Manakala perkataan Kelantan tertulis pada ekornya sebagai simbol wilayah.

About Me

My photo
Madina, Saudi Arabia, Israel
Raja-Raja Melayu adalah Ahlulbait. Nak mengenal AhlulBait perlu mengenal Raja-Raja Melayu; Dan nak mengenal Raja-Raja Melayu perlu kenal orang Melayu dahulu.

HISTORY IS MY IDENTITY

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing
by BobspekRockers AlKubra on Wednesday, 01 September 2010 at 09:16

MISTAKEN IDENTITY:

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

"Jika mereka meletakkan Matahari di tangan kanan saya dan Bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan usaha saya ini, TIDAK AKAN SAYA TINGGAL-kan! Sehinggalah Wahyu Allah (A Statement of Truth) mengatasi segala-galanya".... zZ

SEJARAH AHLULBAIT MELAYU: TITIHAN YM SYED HUSSEIN JAMADILKUBRA NUSANTARA

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing>> .. Any matters raised, I would like to say that the Islamic Empire ruled for 500 years was actually Islam that killed my ancestor, namely Saidina Hussain rd. (Grandson of the Prophet Muhammad SAW) in Karbala until the descent I had to hide in Iran (Persian Zoroaster-)-Hadramaut (Allawiyyin-Suffiyyah) and finally to Gujarati [(Delhi Sultanate-Sultan Ahmad Jalal AlAkhbar (Zoroastarian+Monghul)] > and the final Kingdom is PATTANI or Nusantara or 'The Land's of Malay'/Jawiyun...

Al-Jawiyun nama gelarannya, Tanah jawi tempat asalnya. Kemuncak zaman keagungan di abad ke 13.

and than The Last ZORRO (MQTK laa..!! http://bobspek.blogspot.com/search/label/HISTORY%20OF%20THE%20MASK%20OF%20ZORRO%20IN%20MALAY) zappP_____zZ .. InsyaAllah..

Then The Sultanate get 14 offspring of siblings and 7 to the East [(Federated Malay-Monarchy (YM Syed Hussein JamadilKubra Nusantara 1350M)] and 7 more people living in the continent of India (India-Pakistan-Afghanistan), two streams of Islam distinguishes this continent with the Islamic Middle East or Islamic Modern hybrids or Islamic or any name in Islam, but conditions still have 73 Islamic groups, but split up Resurrection.

Ahlulbayt for hunting and is killed by the Muslims themselves who do not like the direction that God's love in Ahlulbayt. Then Ahlulbayt killed and hated until now. Because Islam is the belief that elected caliph of Ahlulbayt. Those murderers saidina Hussein (Grandson of the Prophet Muhammad ) this is the hadith that rotate (Words by Prophet Muhammad SAW) and said it was the basis of Islam. This problem should be resolved by our IMAM.. (last task given)!

3:33 Allah chose Adam, Noah, Abraham Family (Ahlulbayt) and Imran Family (Jew and Christian) than from other nations in his day; as a descendant of a descendant of the other. "

61:4. O you who believe! Be you helpers of Allâh as said 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to Al­Hawârîûn (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allâh?" Al­Hawârîeen (the disciples) said: "We are Allâh's helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

>>>>

Keliru Abraham ke Ibrahim? Musa ke Moses? Haurn ke Aron? Ishak ke Isaac? Muhammad ke Ahmad? Isa ke Jesus? dan yang mana satu jantannya dan yang mana betinanya?..hahaha..

Tidak Kami tinggalkan melainkan tertulis dalam KITAB yang NYATA sebelum peristiwa itu berlaku; supaya kamu tidak bersedih hati di atas apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu bersukacita di atas apa yang telah Kami kurniakan pada kamu." (alquran)

slmkum

King's of The Los Kingdom/.. zapp___zZ The Last ZORRO 1909M/BobspekRockers alKubra/Azurri68...

>>

.Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>

'PERISTIWA TRAGEDI KAIN CINDAI' -DYMM Sultan Kelantan, SULTAN MUHAMMAD KE V dari titihan Raja Long Yunus, yang mana Raja Long Yunus telah dilantik oleh datuknendaku Tengku Sri Maharaja Datuk Perdana Menteri LONG GAFFAR (1576M) menjadi Sultan Kelantan dan dipanggil 'Pemerintahan Raja Dua Bersaudara'. Dalam "Tragedi Kain Cindai' itu, Raja Long Gaffar telah membunuh Sultan Kelantan di masa itu, iaitu Raja Long Pandak dan menukar Sultan baru (Raja Long Yunus). Kemudian Datuknendaku membuat pemerintahan HUDUD YANG PERTAMA DI KELANTAN dan berpusat di pondok LIMBAT; Wasiat Raja Long Gaffar pada Raja Long Yunus; "ADIK! KAMU DUDUK DALAM ISTANA, BIAR ABE PEGANG RAKYAT"

>>

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

>>> Warisan Siti Qantura-Nabi Ibrahim (Yunnan) adalah Puteri yang ketiga bernama Puteri Linang Cahaya; yang berkahwin akan dia dengan Ketua Wali 7 di Nusantara, Syed Hussien JamadilKubra @ Jamaluddin AlAkhbar @ salasilah alKubra, dari kerajaan kesultanan Delhi/Deccan (Zoroaster-Monghul-Ahlulbait); yang BERWASIAT KEPADA ZURIATNYA SUPAYA, 'JANGAN MAKAN IKAN KEKACANG'..!! Maka dari keturunan keduanya lahirlah Syed Ali Nurul Alam (Empayar PATTANI) Yang juga digelar Sultan Qumbul atau Patih Gajah Mada, Merupakan moyang kepada Wali Songo yang ternama itu. Dari keturunan keduanyakah akan lahirnya Bani Tamim itu? Yang disebut 'PEMBANTU AL-MAHDI DI AKHIR ZAMAN'...??!! yang mana akhirnya Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang yang digelar AL HASYIMI .... wallah'hualam..

Image Hosted by PicturePush - Photo Sharing

KISAH SYAIDINA HASSAN RD DENGAN KHALIFAH MUAWWIYYAH

Suatu hari, ketika berdebat dengan Muawiyyah (Penulis Wahyu zaman Nabi iaitu bapa kepada Yazid Laknatullah), maka nenda kita Syaidina Hassan telah berkata:

"Wahai Muawiyyah! Bagaimana kami harus mengikut kamu di dunia ini sedangkan kami adalah KHALIFAH kamu di akhirat. Dan bagaimana kami perlu mengikut kamu di dunia ini sedangkan kamulah yang perlu mengikut kami di akhirat nanti".

______________________________

KATA-KATA SYAIDINA HUSSEIN rd:

"Kalaulah Tidak kerana aku mahukan RAHMAT ALLAH (alquran) tersebar di antara kalian, nescaya aku tidak akan berbicara dengan kalian semua"

BookGlobal.Net

Pada yang mengenal ahlulbait - JANGAN AJARI MEREKA ITU KERANA ALLAH TELAH MENGAJAR MEREKA (sheikh Tijani-Sunni Iraq) .....
>>>>>>> >>>>>>>

KITAB-KITAB RUJUKAN BANI HASYIM QURAISY MQTK

(for Malay language only)

*******

*******

b>

http://bobspek.blogspot.com/2011/03/kitab-kitab-mqtk.html

*

**

"ALIF MIM TA -ALIF MIM TA"